BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W CENTRUM AKADEMICKIM KATOWIC

Metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń dokonał uroczystego poświęcenia nowego gmachu Biblioteki Śląskiej Biblioteki Śląskiej przy ulicy Powstańców w Katowicach.

Wydarzenie to zgromadziło niemal wszystkich ważnych przedstawicieli świata nauki i kultury w naszym regionie, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

biblioteka

.... " Cieszę się bardzo, że po siedmiu latach udało się nam w naszym mieście zakończyć budowę jednej z najnowocześniejszych bibliotek w Europie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego dzieła. " - powiedział wyraźnie wzruszony dyrektor Biblioteki prof. dr hab. Jan Malicki.

Obecna siedziba BŚl. przy ulicy Francuskiej już dawno przestała spełniać swoje funkcje. Ciasnota, popękane ściany, przeciążenia stropów ponad dopuszczalne normy, a do tego szkody górnicze i zalania sprawiły, że budynkowi wraz z księgozbiorem groziło całkowite unicestwienie.

Dlatego też na początku 1991 roku powstał Społeczny Komitet Pomocy Bibliotece Śląskiej na czele z Janem Malickim, wówczas dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

biblioteka

Komitet działał pod honorowym protektoratem ówczesnego wojewody Wojciecha Czecha i arcybiskupa Damiana Zimonia. W połowie roku zakończono też opracowanie założeń ekonomiczno-technicznych budowy nowego obiektu, a po ich zatwierdzeniu w sierpniu jeszcze tego samego roku rozpoczęła się budowa. Nadzór nad nią przypadł autorom projektu - zespołowi Architektonicznego Atelier Realizacyjnego ARAR s. c., wykonawstwo natomiast - Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk". Inwestorem bezpośrednim została Biblioteka Śląska.

Po wielomiesięcznych perypetiach sukcesem zakończyły się też starania o zaliczenie budowy Biblioteki Śląskiej do inwestycji centralnych, finansowanych z budżetu państwa.

Niewątpliwe zasługi ma w tym ówczesna posłanka KPN Barbara Czyż, której działania w znacznym stopniu przyczyniły się do stabilizacji finansowej przedsięwzięcia. Sam budynek, który oficjalnie zostanie oddany do użytku 23 października bieżącego roku posiada 17 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

Obiekt jest bardzo nowoczesny, posiada czytelnię zdolną pomieścić 220 osób, pracownie, salę audytoryjną z projekcją multimedialną sterowaną z tabletu na 120 osób oraz dwoma kabinami tłumaczeń, ponadto nowość- możliwość skorzystania z internetu. W przerwie można napić się czegoś w kawiarni na parterze.

Nowy jest też system magazynowania zbiorów. Obok tradycyjnego na szóstej kondygnacji mieści się magazyn wysokiego składowania oparty o informatyczny system dostaw książek przez robota zwanego Libromag zintegrowanego z oprogramowaniem bibliotecznym "Prolib" całość obsługują trzy osoby. Jest także samoobsługowy parking na 170 miejsc z dostępem dla niepełnosprawnych i bezpośrednim połączeniem z biblioteką.

Nieprzypadkowo również biblioteka znajduje się, można powiedzieć w centrum akademickim Katowic - to znaczy - na skrzyżowaniu dróg pomiędzy osiedlem Paderewskiego, a siedzibami Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Akademii Ekonomicznej i Akademii Muzycznej. Czy w tej sytuacji korzystanie z biblioteki może stać się przyjemnością?

Autorzy: Sonia Ruszniak