Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Kwiecień 1999

Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskali:


Prof. dr hab. Piotr Fast WFil.
Prof. dr hab. Tadeusz Kłak WFil.
Prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz WFil.
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek WFil.

Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 5 lat otrzymał:


Prof. dr hab. Karol Pasterny WMFCh

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:


Dr hab. Jan Kisiel WMFCh

Stopień naukowy doktora uzyskali:


Dr Danuta Smołka WNoZ
Dr Aleksandra Pethe WFil.
Dr Małgorzata Płomińska WFil.
Dr Dariusz Markiewicz WFil.
Dr Krystyna Wszołek WPiPs.