EDUKACJA'99

Oficjalne otwarcie
Oficjalne otwarcie "PREZENTACJI"

Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży "VIRIBUS UNITIS" wraz z Uniwersytetem Śląskim była organizatorem pierwszej edycji Ogólnopolskich Prezentacji EDUKACJA`99, które odbyły się w dniach 23-25 lutego 1999 roku w Katowicach na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK w godzinach 10. 00 - 17. 00.

Prezentacje przeznaczone były dla młodzieży szkół średnich i studentów wyższych uczelni zainteresowanych polską ofertą edukacyjną w zakresie wszelkiego rodzaju studiów oraz programów nauczania.

Nasze stoiska Nasze stoiska

Patronat nad imprezą objęli:

- Minister Edukacji Narodowej prof. dr hab. Mirosław Handke

- Wojewoda Katowicki Marek Kempski

- Kurator Oświaty i Wychowania w Katowicach Piotr Skrzypecki

- JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof.. dr hab. Tadeusz Sławek

Ponadto w ramach imprezy odbyły się dwie konferencje na tematy:

"Finansowanie nauki - kredyty dla studentów" (Naczelnik Wydziału Spraw Studenckich MEN mgr inż. Krzysztof Borkiewicz)

"Uniwersytet Śląski 2000" (Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek)

W Prezentacjach uczestniczyło ponad 10 tys. osób.

Fundacja "VIRIBUS UNITIS" dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia Ogólnopolskich Prezentacji.