NOWA BIBLIOTEKA

Początek roku sprzyja nowym inicjatywom wydawniczym. Z pewnym opóźnieniem na rynku pojawił się periodyk wydawany przez Koło Naukowe Bibliotekoznawców naszej uczelni pod wdzięcznym tytułem Nowa Biblioteka". Pierwszy numer datowany jest wiosna / lato 1998, ale dopiero teraz opuścił drukarnię.

Zespół redakcyjny tworzą studenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej działający w Kole Naukowym przy Instytucie Bibliotekoznawstwa pod opieką dr Diany Pietruch - Reizes. Pismo adresowane jest w zasadzie do studentów tych kierunków, ale na jego łamach obecni są nie tylko studenci, można tam znaleźć również teksty pracowników naukowych. Jak deklaruje redakcja w polu jej zainteresowani znajduje się tematyka związana z książką, biblioteką, informacją naukową oraz pracami z pogranicza różnych nauk, nie tylko humanistycznych, a powiązanych z bibliologią. Publikacja ta wyróżnia się staranną szatą edytorską i bardzo przemyślaną budową, z wyraźnie wyodrębnionymi działami taki jak np. artykuły i komunikaty, sprawozdania, recenzje i omówienia. Szkoda tylko, że brak jest recenzenta tomu, co dobrze przeważnie wpływa na poziom prezentowanych publikacji.

Najbardziej interesujące są te teksty, które są wynikiem własnych dociekań naukowych i badawczych studentów, znacznie słabsze rozmowy, których wartość ulega dezaktualizacji już w momencie publikacji. Ciekawym pomysłem jest umieszczanie wierszy młodych poetów; w tym numerze oryginalny wydaje się tekst Rafała J. Kordeusza. Zawartość pierwszego tomu jest wyraźnie podzielona na dwa nurty, jeden to sensu largo teksty informatyczno - informacyjne, drugi to artykuły o książce, pozycji bibliotek i bibliotekarzy w zmieniającym się szybko świecie. Z radością witamy więc kolejny dowód aktywności naukowej studentów, a młodszym kolegom życzymy wielu radości i satysfakcji na niełatwej, lecz fascynującej drodze dziennikarskiej i edytorskiej.