KOLOKWIUM RÓŻEWICZOWSKIE

POEZJA I DOBROĆ

Zapraszamy do udziału w konferencji

Patronat nad spotkaniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Patronem medialnym w prasie akademickiej jest "Gazeta Uniwersytecka UŚ".

Konferencji będzie towarzyszyła promocja publikacji książkowej zatytułowanej Tadeusz Różewicz doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Oprac. M. Kisiel, D. Rott, W. Wójcik. Wyd. UŚ. Katowice 1999.

Kolokwium odbędzie się 28 kwietnia (środa) w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śl. 1, V piętro). Początek o godz. 9. 00.