Konkurs "Mój Uniwersytet"

Jak już informowaliśmy 23 lutego podczas Prezentacji "Edukacja ‘99" rozstrzygnięto konkurs ogłoszony jesienią 1998 roku przez JM Rektora UŚ prof. dr hab. Tadeusza Sławka. Jury w składzie: prof. dr hab. Zofia Ratajczak - prorektor UŚ, Jerzy Chrzanowski - zastępca redaktora naczelnego "Gazety w Katowicach", lokalnego dodatku "Gazety Wyborczej", prof. dr hab. Marek Piechota - Wydział Filologiczny UŚ, dr Dariusz Rott - redaktor naczelny "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" oraz Marek Burski - przedstawiciel Samorządu Studenckiego UŚ postanowiło przyznać następujące nagrody, wyróżnienia i staże:

W kategorii I (uczniowie szkół ponadpodstawowych):

Pierwsza nagroda - Ewa Kucytowska (IV L. O. im. B. Chrobrego w Bytomiu)

Druga nagroda - Maciej Stachura (X L. O. im. J. Paderewskiego w Katowicach)

Wyróżnienie - Mateusz Babak (II L. O. w Zabrzu)

W kategorii studentów:

nie przyznano pierwszej ani trzeciej nagrody

Drugą nagrodę uzyskał Łukasz Gawor (student Wydziału Nauk o Ziemi UŚ)

Dwa wyróżnienia - Beata Olekszyk (studentka Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego UŚ),
Łukasz Kałębasiak (student Wydziału Nauk Społecznych UŚ)

Miesięczne staże w "Gazecie w Katowicach" przyznano:
Beacie Olekszyk, Mateuszowi Babakowi i Łukaszowi Kałębasiakowi.

Patronami prasoymi konkursu były redakcje "Gazety w Katowicach" oraz "Gazety Uniwersyteckiej UŚ".

Dzisiaj przentujemy dwie najlepsze prace w poszczególnych kategoriach. Fragmenty innych nagrodzonych prac zamieścimy za miesiąc.


zdjęcie zdjęcie
Autorzy: Dariusz Rott