2 czerwca na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu nagrodzono autorów najlepszych publikacji naukowych w minionym roku kalendarzowym

Nagrody PolarKNOW rozdane

Kapituła, której przewodniczył prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, postanowiła uhonorować autorów 11 książek i artykułów. Galę połączono z podsumowaniem XXV edycji Dni Ziemi w Sosnowcu. Nagrody naukowe Polar- KNOW przyznawane są za publikacje z zakresu nauk o Ziemi w ramach działań projakościowych Centrum Studiów Polarnych (CSP) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jednostki posiadającej prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

Dr hab. prof. UŚ Ewa Łupikasza
Dr hab. prof. UŚ Ewa Łupikasza

W ocenie kapituły najlepsze publikacje w najważniejszych czasopismach naukowych były efektem pracy zespołowej. Dr hab. Bogdan Gądek i dr Mariusz Grabiec zostali wyróżnieni w dziedzinie geografii, a mgr Elżbieta Łepkowska, dr Dariusz Ignatiuk i dr Agnieszka Piechota – w dziedzinie badań polarnych. Nagroda za najlepszą publikację książkową w zakresie nauk o Ziemi przypadła dr hab. prof. UŚ Ewie Łupikaszy. Statuetki za najlepszy łączny dorobek publikacyjny w danym roku powędrowały do dr. hab. Michała Zatonia (w dziedzinie geologii) oraz dr. Marka Rumana (w dziedzinie badań polarnych), a także – w kategoriach przeznaczonych tylko dla młodych naukowców – do dr Magdaleny Opały-Owczarek (w dziedzinie geografii), dr. Michała Rakocińskiego (w dziedzinie geologii) i dr Marty Kondrackiej (w dziedzinie badań polarnych). Kapituła postanowiła również nagrodzić troje autorów, którzy w prestiżowych czasopismach opublikowali artykuł po raz pierwszy: mgr Dominikę Dąbrowską, mgr Joannę Czekaj (obie w zakresie nauk o Ziemi) i mgr. Michała Laskę (w dziedzinie badań polarnych).

Statuetki stylizowane na kryształ lodu oprócz prof. Janusza Janeczka wręczali także prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, dziekan WNoZ dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski oraz kierownik CSP prof. zw. dr hab. Jacek Jania.

Podczas uroczystego spotkania w wydziałowej auli nagrody otrzymali także uczniowie sosnowieckich szkół wyróżnieni w konkursach wiedzy i konkursach plastycznych przeprowadzonych z okazji Dni Ziemi, których organizatorem był Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Dni Ziemi to cykl konkursów, wykładów, warsztatów i innych wydarzeń towarzyszących adresowanych do dzieci i młodzieży. Ich celem jest popularyzacja wiedzy geograficzno- przyrodniczej oraz promowanie postaw proekologicznych. Z myślą o najmłodszych uczestnikach gali na Wydziale Nauk o Ziemi dr Marek Ruman wygłosił wykład „W kierunku natury – sensacje hydrologiczne”.

Autorzy: Tomasz Płosa
Fotografie: Tomasz Płosa