Wyróżniający się studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego zostali uhonorowani podczas gali, która odbyła się 12 czerwca 2017 roku w rektoracie uczelni

Nie tylko wiedzieć i umieć

Wyróżnienia rektora to konkurs promujący aktywne studiowanie, twórcze postawy oraz działalność na rzecz środowiska akademickiego i społecznego. Jego laureaci to osoby wykazujące się zaangażowaniem w działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i popularnonaukowej, inicjujące i wspierające życie studenckie. Wielu z nich ma na swoim koncie osiągnięcia artystyczne bądź sportowe.

 

Laureaci konkursu – wyróżniający się studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego oraz słuchacze Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży,
Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Laureaci konkursu – wyróżniający się studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego oraz słuchacze Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W konkursie mogli uczestniczyć nie tylko studenci i doktoranci, ale również słuchacze Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Podczas tegorocznej gali nagrodzonych zostało 37 osób. Laureatom listy gratulacyjne wręczał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

– Cieszymy się, że jako uniwersytet mamy kontakt z każdą grupą społeczną i wiekową – od najmłodszych do najstarszych. Uniwersytet Śląski nie tylko stwarza państwu szansę na zdobywanie wiedzy oraz umiejętności, ale chce także przekazać, że chociaż bardzo ważne jest wiedzieć i umieć, to równie ważne jest wykorzystać swoją szansę i potrafić odnaleźć się w swoim otoczeniu. To jest właśnie naszą troską względem państwa – przekonywał rektor UŚ.

Uroczystość stanowiła również okazję do przyznania tytułów Studenta i Doktoranta Roku. Tytuł Studenta Roku 2017 otrzymał Aleksander Meryk, natomiast Doktorantem Roku 2017 został Mateusz Król.

Aleksander Meryk jest studentem psychologii oraz arteterapii, działaczem samorządu studenckiego oraz laureatem stypendium Grupy PZU w ramach programu „Inwestycja w Przyszłość”. Jest również pomysłodawcą i organizatorem lub współorganizatorem licznych przedsięwzięć, z których wymienić można „Pro PiPs Open Stage” lub „PiPsodni”, przestrzeni relaksacyjnej – Studenckiej Strefy „OLIMP”, zajmował się także koordynacją dwóch edycji Studenckich Otrzęsin Śląska.

Mateusz Król to doktorant IV roku filologii w zakresie literaturoznawstwa. Jest pomysłodawcą i organizatorem serii warsztatów dla doktorantów pierwszego roku pt. „Coaching Zespołowy”, autorem i współautorem publikacji naukowych w punktowanych czasopismach, a także inicjatorem i redaktorem naczelnym czasopisma studencko- doktoranckiego „ReVue – Periodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Etrangeres” wpisanego na listę B MNiSW z 4 punktami. Sprawuje opiekę nad Kołem Naukowym Studentów Języków Romańskich, w czasach studenckich był jego założycielem i przewodniczącym. Działacz samorządu doktoranckiego i członek uczelnianych rad i komisji. Od 15 lat działa w stowarzyszeniu Amnesty International Polska.

Sekcja Prasowa UŚ

Autorzy: Ewa Talik
Fotografie: Agnieszka Szymala