Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Danuty Satały


Prezes Zarządu Stowarzyszenia Trzydziestoletnich Absolwentów Prawa
Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby serdecznej i otwartej,
służącej pomocą i dobrą radą.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr hab. Anny Opackiej


emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego,
cenionego nauczyciela akademickiego,
wieloletniego Kierownika Zakładu Dydaktyki Literatury Polskiej
oraz Kierownika Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,
badacza polskiej poezji okresu romantyzmu
i metodyka nauczania literatury,
autorki licznych prac naukowych,
wychowawcy wielu pokoleń studentów.

W naszej pamięci pozostanie jako Osoba wielkiego serca i umysłu,
powszechnie lubiana i szanowana, oddana ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Wychowankom i Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 2 czerwca 2017 roku

zmarła

prof. dr hab. Anna Opacka

polonistka,

współorganizatorka Wydziału Filologicznego,
kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej (2001–2004),
wieloletnia przewodnicząca Komitetu Okręgowego
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (1986–2002),
absolwentka polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
w latach 1973–2004 związana z Uniwersytetem Śląskim,
członkini Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,
i Komisji Historycznoliterackiej PAN – Oddział w Katowicach.
Odeszła wybitna literaturoznawczyni i dydaktyk literatury,
znawczyni poezji romantycznej i współczesnej,
charyzmatyczny wykładowca akademicki,
współtwórczyni nowoczesnej polonistyki
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.
Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pozostanie w naszej pamięci.

Najbliższym śp. Pani Profesor
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
wraz ze społecznością pracowników i studentów