Projekt „Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych” to cykl działań łączących edukację medialną, warsztaty rozwoju osobistego oraz kampanię promującą postawy tolerancji

Chcę, potrafię, pomagam

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2014 roku. Do końca grudnia 2014 roku udało się osiągnąć imponujące efekty w postaci kampanii społecznej „Chcę, potrafię, pomagam!”, 168 godzin szkoleniowych, 50 zaangażowanych osób, 40 godzin konsultacji, setek polubień na profilu Facebooka Pracowni Jutr, tętniącego życiem bloga itd. W projekcie wzięło udział 40 studentów Uniwersytetu Śląskiego (w tym 20 studentów niepełnosprawnych), którzy wykazali się dużym zaangażowaniem i ogromną motywacją do aktywnego działania obywatelskiego i społecznego.

Uczestnicy projektu „Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych”
Uczestnicy projektu „Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych”

Wszystkie działania zostały zrealizowane wspólnie przez lidera projektu – Fundację Pracownia Jutr oraz partnera – Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dużym zaangażowaniem w realizację projektu wykazało się Biuro Osób Niepełnosprawnych, które aktywnie wspierało przeprowadzenie poszczególnych działań. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego głównym celem jest zwiększenie dynamiki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie roli III sektora w realizacji zadań publicznych.

Projekt „Respect ON” obfitował w działania szkoleniowe. Wszyscy uczestnicy mogli poszerzyć swoje kompetencje z zakresu rozwoju osobistego dzięki udziałowi w warsztatach z efektywnej komunikacji, odkrywania swoich mocnych stron, zarządzania zespołem oraz zarządzania czasem. Warsztaty z edukacji medialnej pozwoliły studentom nabyć wiedzę dotyczącą tworzenia scenariuszy kampanii społecznych oraz metod kreowania akcji promocyjno-informacyjnych w lokalnym otoczeniu. Praktyczne warsztaty prowadzone przez ekspertów z UŚ TV pokazały uczestnikom projektu, jak wygląda „od kuchni” proces tworzenia spotu telewizyjnego, radiowego oraz artykułu reklamowego w prasie.

Najbardziej integracyjną częścią wyjazdu okazał się pięciodniowy wyjazd szkoleniowy. Duża kreatywność i pomysłowość uczestników w połączeniu z ich zaangażowaniem oraz chęcią aktywnego działania wpłynęły na niezwykle wysoką efektywność prowadzonych warsztatów wyjazdowych. Praca w grupach oraz konieczność wypracowania wspólnych pomysłów niezwykle zintegrowała wszystkich uczestników projektu. Pobyt w Jaworzu okazał się nie tylko dobrą okazją do nawiązania kontaktów i odpoczynku, ale przede wszystkim do pracy nad sobą. W tym celu przeprowadzony został cykl warsztatów z aktywnego działania oraz profesjonalna sesja zdjęciowa.

Teoria to nie wszystko. Uczestnicy projektu stanęli przed poważnym wyzwaniem – musieli samodzielnie opracować plan kampanii promującej postawy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. W kolejnym etapie studenci biorący udział w projekcie mieli także tę kampanię przeprowadzić. Kreatywne pomysły studentów zostały przelane na papier, w efekcie czego powstał plakat kampanii. Wspólnie z UŚ TV nagrany został spot telewizyjny oraz spot radiowy promujący kampanię „Chcę, potrafię, pomagam!”.

Ponadto każdy z uczestników otrzymał publikację „Toolbox”, która jest swego rodzaju narzędziownią pomagająca postawić pierwsze kroki na ścieżce aktywnego działania w III sektorze. Publikacja dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami oraz tworzenia kampanii społecznych w organizacjach pozarządowych. Każdy z uczestników projektu mógł także skorzystać z konsultacji psychologiczno-rozwojowych.

W ramach projektu opracowana została diagnoza partycypapartycypacyjna problemów niepełnosprawnych studentów na Uniwersytecie Śląskim. Diagnoza zawiera wyniki przeprowadzonych badań, które analizowały m.in. warunki do studiowania zapewniane na uczelni osobom niepełnosprawnym, aktywność osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju organizacjach i wydarzeniach, a także główne problemy osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Śląskim.

Efekty projektu przerosły oczekiwania organizatorów. Sami uczestnicy podsumowują projekt następująco:

Dziękuję Wam – uczestnikom i organizatorom projektu. Otworzyliście oczy mnie i pewnie sporej grupie osób. Dostrzegam więcej, doceniam to, jak jest teraz, mam więcej hartu ducha w realizacji swoich celów. Przeżyłam kilka dni wzruszeń, pokonywania własnych oporów i przepełnionych cudownymi, mądrymi rozmowami.
Marta

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie. Poznanie tak różnorodnych, a jednocześnie ciepłych, radosnych i przyjaznych ludzi było dla mnie zaszczytem. Mam nadzieję, że uda nam się, przynajmniej z większością, zobaczyć i porozmawiać przy okazji warsztatów lub zbliżającej się wielkiej gali.
Joanna

Zostałem miło przyjęty w grupie i poznałem wiele wspaniałych osób. Atmosfera była bardzo przyjazna. Mimo że wyjazd szkoleniowy się skończył, nadal utrzymujemy ze sobą kontakty i rozmawiamy na różne tematy. Czuję się akceptowany i miło spędzam czas podczas realizacji programu. Czekam z niecierpliwością na kolejne spotkania i jednocześnie żałuję, że projekt się niedługo kończy.
Łukasz

Autorzy: Sylwia Kempa
Fotografie: Andrzej Rudiak