9 grudnia w rektoracie UŚ odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2013/2014

Dyplomy na szóstkę

Już po raz trzynasty odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom poprzedniego roku akademickiego. Do auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego przybyli przedstawiciele władz rektorskich, dziekańskich wszystkich wydziałów oraz reprezentanci władz administracyjnych i samorządowych, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast, z których pochodzili wyróżnieni absolwenci Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystości przewodniczył JM rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Najlepsi absolwenci Uniwersytetu Śląskiego roku akademickiego 2013/2014
Najlepsi absolwenci Uniwersytetu Śląskiego roku akademickiego 2013/2014

Absolwenci są najgodniejszą wizytówką swojej Alma Mater. O ich osiągnięciach zdecydowała nie tylko bardzo wysoka (celująca lub bardzo dobra) średnia ocen z całego okresu studiów i wybitne osiągnięcia naukowe. Na ów zaszczytny tytuł zapracowali także licznymi nagrodami i wyróżnieniami, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, stypendiami ministra nauki i szkolnictwa wyższego i stypendiami rektora, wielu z wyróżnionych absolwentów może poszczycić się także certyfikatami językowymi, o miejscu na liście najlepszych decydują także osiągnięcia w działalności dobroczynnej, społecznej i kulturalnej. Dyplomom, które wręczał JM Rektor oraz dziekani poszczególnych wydziałów, towarzyszyły zestawy upominków, listy gratulacyjne, a także listy rekomendacyjne od prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusza Donocika. Nie zabrakło także gratulacji od włodarzy miast, z których pochodzą absolwenci.

Atrakcją tegorocznej uroczystości były motta, którymi wyróżnieni kierują się na swojej drodze życiowej. Pojawiły się więc złote myśli wybitnych filozofów, znakomitych naukowców, pisarzy, poetów… sławiące zdobywanie wiedzy, wewnętrzne doskonalenie, ale niemal w każdej z sentencji przewijały się głębokie nakazy etyczne, wskazujące na konieczność dostrzegania drugiego człowieka i wytyczanie takich celów, które przynoszą korzyści innym ludziom. Gratulując najlepszym absolwentom, JM Rektor podkreślił, jak ważne w karierze zawodowej i życiowej każdego człowieka jest sprostanie wyzwaniu, którego zaczątkiem niejednokrotnie bywają marzenia, a te warto spełniać, kierując się nie tylko rozsądkiem, ale i sercem. Uniwersytet jest nie tylko miejscem, w którym zdobywa się wiedzę – powiedział rektor – jest także szkołą kształtującą najwartościowsze cechy charakteru, cechy, które determinują do współtworzenia elity kraju, od której zależy jego przyszłość.

25 lat od transformacji ustroju to nadal jest czas trudny i pełen wyzwań – przypomniał Tadeusz Donocik – dlatego bycie najlepszym jest stałym nakazem, gwarantuje bowiem odnalezienie się na wciąż kształtującym się rynku pracy, potrzebującym wybitnych fachowców i specjalistów, ludzi o wysokich kwalifikacjach i przestrzegających norm etycznych, a Uniwersytet Śląski, jak zapewnił prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, jest wzorcową kuźnią najlepszej kadry.

W imieniu absolwentów wystąpiła Bernadeta Prandzioch, absolwentka psychologii. Dziękując za czas spędzony na uczelni, stwierdziła między innymi: – Bardzo dobre wyniki to oczywiście powód do dumy, jednak bogactwo, które ze sobą wynosimy, nie jest mierzalne i za to chciałabym w imieniu wszystkich absolwentów podziękować. Nie za edukację, ale za otwieranie przed nami nowych przestrzeni; i nie za to docenienie nas dzisiaj, ale za stworzenie nam możliwości, które nas tutaj doprowadziły, bo przecież to nie koniec, to dopiero początek naszej drogi, która być może momentami nie będzie łatwa, ale jedno jest pewne, nie ruszamy w nią z pustymi rękami i za to dziękujemy – zakończyła absolwentka.

Gościem specjalnym uroczystości był Jacek Filus, szef anteny Polskiego Radia Katowice, honorowy absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Wspominając swoich naukowych mistrzów, m.in. profesora Zbigniewa Nowaka, podkreślił, jak istotną rolą w życiu zawodowym jest dochowanie wierności zasadom i kierowanie się wpojonymi przez swoich intelektualnych przewodników drogowskazami.

Uroczystość zakończyło wręczenie nagrody drugiej edycji plebiscytu „Absolwent z pasją”. Tegorocznym laureatem został Grzegorz Gawlik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, podróżnik, alpinista, dziennikarz, fotograf. Swoją przygodę z podróżami zapoczątkował podczas studiów w 2002 roku, organizując pierwszą poważną wyprawę alpinistyczno- -podróżniczą na Kaukaz. Od tego czasu odbył wędrówki po ponad 60 krajach na 6 kontynentach. O wynikach plebiscytu, w którym uczestniczyło dziesięciu finalistów poszczególnych miesięcy, zdecydowali internauci w głosowaniu, które przeprowadziła katowicka „Gazeta Wyborcza”. Laureat otrzymał listy gratulacyjne od rektora Wiesława Banysia, prezydenta Bytomia Damiana Bartyli i prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusza Donocika oraz statuetkę z kryształu i grafikę autorstwa prof. Eugeniusza Delekty. Drugie miejsce w plebiscycie zajął Tomasz Ferens, trzecie Mariola Paruzel-Czachura.

Uroczystość prowadzoną przez dziennikarkę Polskiego Radia Katowice Agnieszkę Strzemińską artystycznie ozdobił występ kapeli góralskiej „Magurzanie” z Beskidu Żywieckiego.

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Szymala