5. Biennale Fotograficzne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nauka – idea w praktyce

12 grudnia 2014 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 5. Biennale Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Nauka – idea w praktyce”. Wystawa stanowi prezentację prac wyłonionych w konkursie fotograficznym w ramach projektu „Nauka w obiektywie”, którego koordynatorem jest Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ. Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu.

I nagroda w kategorii zdjęcie przyrodnicze. Zdjęcie „Zakręcony – zarodek papryki rocznej (Capsicum annuum); 2014” z projektu:
„Tajemnice początków życia”
I nagroda w kategorii zdjęcie przyrodnicze. Zdjęcie „Zakręcony – zarodek papryki rocznej (Capsicum annuum); 2014” z projektu: „Tajemnice początków życia”
I nagroda w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne. Zdjęcie „21” z projektu „Ciepło… cieplej… lodowiec!”
I nagroda w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne. Zdjęcie „21” z projektu „Ciepło… cieplej… lodowiec!”
II nagroda w kategorii zdjęcie przyrodnicze. Zdjęcie „Teleskop »patrzący« na centrum Galaktyki”
– z projektu „Nieskończone badanie wszechświata”
II nagroda w kategorii zdjęcie przyrodnicze. Zdjęcie „Teleskop »patrzący« na centrum Galaktyki” – z projektu „Nieskończone badanie wszechświata”
Wyróżnienie w kategorii „Człowiek – świat wokół nas”. Zdjęcie „W plątaninie polimerowych
włókien, Warszawa 2014” z projektu „Filtrować niewidzialne”
Wyróżnienie w kategorii „Człowiek – świat wokół nas”. Zdjęcie „W plątaninie polimerowych włókien, Warszawa 2014” z projektu „Filtrować niewidzialne”
Wyróżnienie w kategorii „Mikroświat”. Zdjęcie „Osa”
z projektu: „Stal od Damaszku po Sydney”
Wyróżnienie w kategorii „Mikroświat”. Zdjęcie „Osa” z projektu: „Stal od Damaszku po Sydney”
II nagroda w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne. Zdjęcie „Ruiny XIX-wiecznego ormiańsko-katolickiego kościoła we wsi
Arpeni” z projektu „Siedemnaście wieków ormiańskiego katolicyzmu”
II nagroda w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne. Zdjęcie „Ruiny XIX-wiecznego ormiańsko-katolickiego kościoła we wsi Arpeni” z projektu „Siedemnaście wieków ormiańskiego katolicyzmu”
Wyróżnienie w kategorii „Z perspektywy”. Zdjęcie „Złap mnie, jeśli potrafisz, czyli bezkrwawe łowy aparatem płetwala karłowatego”
z projektu „Przyjaciel wieloryb
Wyróżnienie w kategorii „Z perspektywy”. Zdjęcie „Złap mnie, jeśli potrafisz, czyli bezkrwawe łowy aparatem płetwala karłowatego” z projektu „Przyjaciel wieloryb

Nagrodę Główną otrzymał Krzysztof Ulaczyk z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego za zdjęcie „Wejście do budynku teleskopu w księżycową noc” z projektu „Nieskończone badanie wszechświata”. I nagrodę w kategorii zdjęcie przyrodnicze zdobyła Monika Rewers z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy za cykl 5 zdjęć: „Łabędź – młoda siewka rzeżuchy ogrodowej (Lepidium sativus); „Krajobraz księżycowy – zarodek fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris); 2014”, „Kółko i krzyżyk – strąk bobiku (Vicia faba var. minor); 2014”, „Uśpione życie – zarodek soczewicy (Lens culinaris); 2014”, „Zakręcony – zarodek papryki rocznej (Capsicum annuum); 2014” z projektu: „Tajemnice początków życia”. II nagrodę w kategorii zdjęcie przyrodnicze odebrał również Krzysztof Ulaczyk, tym razem za zdjęcie „Teleskop »patrzący« na centrum Galaktyki” – z tego samego projektu. I nagrodę w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne otrzymał Dariusz Ignatiuk z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ za cykl 5 zdjęć: „Pod wiatr”, „Przed burzą”, „Zamieć”, „Kontrasty” i „21”, z projektu „Ciepło… cieplej… lodowiec!”. II nagrodę w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne zdobył Konrad Siekierski z Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za cykl 3 zdjęć: „Wierni zbierają się na mszę we wsi Mecawan”, „Ruiny XIX-wiecznego ormiańsko-katolickiego kościoła we wsi Arpeni”, „Różaniec przywieziony w pierwszej połowie XIX wieku przez ormiańsko-katolickich przesiedleńców z Zachodniej Armenii (dzisiejszej Turcji). Wieś Mecawan” z projektu „Siedemnaście wieków ormiańskiego katolicyzmu”.

Ponadto przyznano wyróżnienia w trzech kategoriach. W kategorii „Mikroświat” wyróżnienie otrzymali Maciej Zwierzchowski i Marcin Kaszuba z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej za cykl 4 zdjęć: „Osa”, „Tlenki tytanu 1”, „Tlenki tytanu 2” i „Tlenki tytanu 3” z projektu: „Stal od Damaszku po Sydney”. W kategorii „Człowiek – świat wokół nas” wyróżnienie otrzymała Anna Jackiewicz z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej za zdjęcie „W plątaninie polimerowych włókien, Warszawa 2014” z projektu „Filtrować niewidzialne”. W kategorii „Z perspektywy” wyróżniona została Małgorzata Gazda z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za zdjęcie „Złap mnie, jeśli potrafisz, czyli bezkrwawe łowy aparatem płetwala karłowatego” z projektu „Przyjaciel wieloryb”.

Autorzy: RED.
Fotografie: Monika Rewers, Dariusz Ignatiuk, Maciej Zwierzchowski i Marcin Kaszuba, Krzysztof Ulaczyk, Anna Jackiewicz, Konrad Siekierski, Małgorzata Gazda