Kronika UŚ

GISday

17 listopada na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego już po raz piąty obchodzone było światowe święto użytkowników i pasjonatów systemów informacji geograficznej GIS. W programie spotkania znalazła się część referatowa, a także warsztaty GIS i pokazy sprzętu. Podczas warsztatów uczniowie i studenci poznawali programy do obróbki i wizualizacji danych przestrzennych (cyfrowe modele terenu), a także zasady i zalety geocachingu. Przedstawione zostały również najnowsze techniki pozyskiwania i przetwarzania danych m.in.: LIDAR (lotniczy skaning laserowy), wykorzystanie dronów i samochodów do zbierania danych w terenie (panoramiczne filmy street view). Podczas sesji referatowej przedstawiciele zaproszonych firm i instytucji omawiali metody pozyskiwania danych na potrzeby tworzenia danych cyfrowych, analizy przyrodnicze, sposoby redakcji kartograficznej oraz prezentacji informacji przestrzennej w geoportalu i smartfonie. W przerwie konferencji odbyła się sesja posterowa studentów specjalności geograficzne systemy informacyjne. Organizatorami wydarzenia byli pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi UŚ i członkowie Studenckiego Koła Naukowego GIS przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Spotkanie z delegacją niemieckiego konsorcjum NANORA

W związku z wizytą w Polsce misji gospodarczej niemieckich przedsiębiorstw z Hesji Uniwersytet Śląski razem z Biurem Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., Fundacją NANONET oraz Miastem Katowice zorganizował spotkanie firm Śląskiego Klastra NANO. Spotkanie odbyło się 19 listopada w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Uczestniczyli w nim naukowcy Uniwersytetu Śląskiego, członkowie Śląskiego Klastra Nano oraz delegacja niemieckiego konsorcjum NANORA, skupiającego podmioty publiczne, stowarzyszenia, klastry i jednostki naukowo- -badawcze. Wizyta gości z Niemiec była okazją do wymiany doświadczeń, a także zapoczątkowania współpracy naukowo- -badawczej. Ponadto uczestnicy zwiedzili najważniejsze laboratoria chorzowskiego Centrum.

IV edycja akcji „Uniwersytet Pomaga”

Między 21 listopada a 10 grudnia na Uniwersytecie Śląskim odbywała się zbiórka na rzecz zwierząt w ramach IV edycji akcji „Uniwersytet Pomaga”. Zbierano przede wszystkim: suchą i mokrą karmę dla psów i kotów, ryż i makaron, obroże i smycze, koce, pledy, poszwy, kołdry, prześcieradła, poszewki i ręczniki, datki pieniężne, które zostaną przeznaczone na leki, budy i ich ocieplenia. W akcji wzięły udział także Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o., licea Uniwersytetu Śląskiego: III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach i IV LO im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach oraz III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie, I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie i II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu. W tym roku dary i datki zostały przekazane: Przytulisku dla koni i innych zwierząt „Przystań ocalenie”, Społecznemu Schronisku dla Zwierząt TOZ „Fauna” im. św. Franciszka z Asyżu, Społecznemu Azylowi dla Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” i Miejskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. IV edycja akcji „Uniwersytet Pomaga” zakończyła się 12 grudnia konferencją pt. „Dzień edukacji na rzecz zwierząt”, po której odbył się happening Klubu Gaja w ramach akcji „Jeszcze żywy KARP”.

Jubileusz 45-lecia radia „Egida”

21 listopada Studenckie Studio Radiowe „Egida” obchodziło 45-lecie istnienia. Z tej okazji 17 listopada w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach otwarta została wystawa poświęcona historii radia pt. „SSR Egida – 45 lat tradycji”. Na jubileuszowej ekspozycji można było zobaczyć dawny sprzęt rozgłośni, nagrody, dyplomy, zdjęcia, plakaty z poprzednich jubileuszy i innych wydarzeń oraz pocztówki nadsyłane przez redaktorów. Ekspozycja miała na celu ukazanie, że rozgłośnia Uniwersytetu Śląskiego to nie tylko antena i audycje, ale i ludzie, którzy oddali jej serce.

Oficjalne uroczystości odbywały się 22 listopada, również w CINiBA. W wydarzeniu udział wzięły osoby związane z przeszłą i obecną działalnością rozgłośni. Atrakcją wieczoru było fikcyjne studio radiowe, które współtworzyli byli członkowie radia „Egida”.

II Śląski Kongres Oświaty

24 i 25 listopada na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbywał się II Śląski Kongres Oświaty. Wydarzenie to jest wspólnym przedsięwzięciem wojewody śląskiego dr. Piotra Litwy, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera. II Śląski Kongres Oświaty przebiegał w tym roku pod hasłem „Otwarta szkoła” i był skierowany do dyrektorów oraz wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, a także nauczycieli, pedagogów i psychologów. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość udziału w licznych panelach dyskusyjnych, debacie oksfordzkiej „Edukacja przez zachwyt”, seminariach poświęconych m.in. roli cyberprzestrzeni we współczesnej szkole, a także w warsztatach skoncentrowanych na wzbogaceniu umiejętności śląskiej kadry pedagogicznej.

„Światowe Dni Języka Słoweńskiego”

Od 1 do 8 grudnia w Sosnowcu oraz Katowicach odbywały się „Światowe Dni Języka Słoweńskiego”. W programie spotkania znalazły się: warsztaty, prezentacje, wykłady oraz koncert zespołu OPA. Projekt „Światowe Dni Języka Słoweńskiego” organizowany jest co dwa lata przez Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Lublanie oraz przez uniwersytety na całym świecie, na których obecne są lektoraty języka słoweńskiego. Tegoroczne wydarzenie było VI edycją spotkań z kulturą słoweńską i kontynuowało poprzednie projekty: „Światowe Dni Słoweńskiego Filmu Dokumentalnego” (2012), „Światowe Dni Współczesnej Literatury Słoweńskiej” (2010), „Światowe Dni Słoweńskiego Filmu i Literatury” (2008), „Światowe Dni Słoweńskiego Filmu” (2006) oraz „Światowe Dni Literatury Słoweńskiej” (2004). Projekt ten jest również próbą integracji 56 uniwersytetów z całego świata, na których wykładany jest język słoweński.

Otwarcie Studenckiej Strefy Aktywności

3 grudnia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się uroczyste otwarcie Studenckiej Strefy Aktywności. Jest to miejsce przygotowane z myślą o studentach i doktorantach Uniwersytetu Śląskiego, aby mogli korzystać z oferty uczelni w zakresie m.in. konsultacji rozwoju zawodowego i osobistego, wsparcia organizacji studenckich oraz pomocy materialnej. Studencka Strefa Aktywności to przestrzeń w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacji udzielać będą pracownicy Biura Karier oraz Centrum Obsługi Studenta. Oprócz podstawowych form wsparcia studenci będą mieli do dyspozycji pokój relaksacyjny, salę szkoleniową oraz konferencyjną.

10. Dyskusja Panelowa

5 grudnia w Instytucie Fizyki UŚ odbyła się 10. Dyskusja Panelowa z cyklu „Oblicza Fizyki – między fascynacją a niepokojem”. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Interdyscyplinarność fizyki”. Coroczne Debaty Panelowe odbywają się w Instytucie Fizyki od 2005 roku, czyli do Światowego Roku Fizyki. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięli: prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (Wydział Nauk o Ziemi UŚ), prof. dr hab. Michał Kurzyński (Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Ryszard Kutner (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Paweł Olko (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), prof. zw. dr hab. Krystian Roleder (Instytut Fizyki UŚ).

Konkurs im. Marka Kuczmy

6 grudnia w Instytucie Matematyki UŚ miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy. Dyplomy otrzymali laureaci z ubiegłego roku. Nagradzano wtedy prace, które ukazały się w roku 2012. I i II nagrodę zdobyły prace Barbary Przebieracz, a dwie III nagrody przypadły pracom Jacka Chudziaka i wspólnej Rafała Kapicy, Tomasza Szarka oraz Macieja Ślęczki. W drugiej części obrad (roboczej) jury wybrało laureatów Konkursu za rok 2013. Ogólnopolski konkurs im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych organizowany jest nieprzerwanie od 1974 roku. Oceny prac opublikowanych z tego zakresu w danym roku kalendarzowym dokonuje trzynastoosobowe jury wybierane co dwa lata spośród specjalistów z całej Polski.

Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom UŚ

9 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2013/2014. Wyróżnieni absolwenci zostali wybrani przez władze poszczególnych jednostek Uniwersytetu Śląskiego: dziekanów wydziałów, dyrektora Szkoły Zarządzania oraz dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Studenci otrzymali wyróżnienia między innymi za bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Uroczystość była także okazją do wręczenia nagrody w drugiej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”, który ma na celu promocję osiągnięć i niezwykłych pasji absolwentów Uniwersytetu Śląskiego wszystkich lat akademickich od początku powstania uczelni. Gali wręczenia dyplomów i nagród towarzyszyła wystawa najlepszych tegorocznych dyplomów z projektowania graficznego, której kuratorem był dr Tomasz Kipka, zastępca dyrektora Instytutu Sztuki UŚ.