Nekrolog


Z głębokim żalem i w poczuciu wielkiej straty zawiadamiamy,
że 26 grudnia 2014 roku zmarł w Newtonville

Stanisław Barańczak

doctor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Znamienity poeta, tłumacz i eseista,
niedościgły Mistrz języka polskiego,
autor dzieł o nieprzemijającym znaczeniu.
Sygnatariusz Listu 59,
członek-założyciel Komitetu Obrony Robotników,
działacz „Solidarności”.
Urodzony 13 listopada 1946 roku w Poznaniu,
Honorowy Obywatel Miasta Poznania, Wielki Polak.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Laureat Nagrody Fundacji Kościelskich,
Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego,
Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Poetyckiej Silesius
oraz innych prestiżowych wyróżnień krajowych i zagranicznych.
Uniwersytet Śląski jest dumny z przyjaźni, jaką nas darzył.
Pozostanie w naszej pamięci jako Pisarz i Człowiek.

Żonie
Annie Barańczak


składamy płynące z serca wyrazy współczucia.
Rektor i Senat Uniwersytetu Śląskiego,
Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
oraz społeczność akademicka

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Śp.
dr. Henryka Wistuby


cenionego nauczyciela akademickiego,
długoletniego pracownika naukowego
Wydziału Techniki, a następnie pracownika naukowo-technicznego
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
wybitnego specjalisty z dziedziny tribologii,
autora licznych publikacji naukowych i patentów.

Utraciliśmy kompetentnego naukowca, cieszącego się powszechnym
i zasłużonym szacunkiem środowiska, wychowawcę wielu pokoleń
studentów.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach