Nowa terapia w leczeniu schizofrenii

Dr Kasper Czech
Dr Kasper Czech

Badaniem schizofrenii oraz sposobów jej leczenia zajmuje się dr Kasper Czech z Instytutu Psychologii UŚ, podejmujący pionierskie w skali Polski badania nad wykorzystaniem terapii neurofeedback. Na podstawie przeprowadzonych badań dr Czech zbudował czteropiętrowy model holistycznego leczenia schizofrenii w formie piramidy. Najniżej znajduje się leczenie farmakologiczne, cechujące się najmniejszym wysiłkiem pacjenta i systemu opieki zdrowotnej. Kolejne piętro zajmują działania psychoedukacyjne, dzięki którym pacjent zyskuje świadomość swojej choroby, jej zwiastunów oraz przebiegu. Trzecim elementem jest trening funkcji poznawczych. Jedną z jego możliwych form jest właśnie terapia neurofeedback, którą dr Czech zaadaptował do rehabilitacji funkcji poznawczych osób dotkniętych schizofrenią. Terapia ta polega na modyfikacji pracy bioelektrycznej mózgu metodą treningu. Pacjent gra w specjalnie przygotowaną grę komputerową dzięki podpiętym na głowie elektrodom mierzącym pracę jego mózgu. Terapeuta na swoim monitorze ustawia zakresy fal trenowanych, czyli ustala warunki, przy jakich ma się pojawić tzw. nagroda behawioralna (punkt w grze), oraz przebieg wydarzeń na symulatorze. Dzięki prostym grom (muszą bowiem spełniać warunek czytelności) pacjent zaczyna kontrolować wydarzenia pracą własnego mózgu. Efekty przeprowadzonych testów klinicznych przerosły oczekiwania dr. Czecha. Nastąpiła poprawa procesów uwagi, znacząca poprawa funkcji myślenia oraz zmniejszenie poziomu lęku i nasilenia psychotycznych mechanizmów obronnych, co umożliwiało u badanych pacjentów zmniejszenie dawki leków.

Czwarte piętro piramidy może zostać wprowadzone, kiedy pacjent jest zabezpieczony lekowo, zna reguły higieny psychicznej, rozumie swoją chorobę i przeszedł trening poznawczy. Wtedy dopiero można zastosować intensywną psychoterapię, żeby opanować psychotyczne mechanizmy współtworzące chorobę na tyle, na ile to jest możliwe.

Autorzy: Małgorzata Kłoskowicz
Fotografie: Tomasz Okraska