Nowości w ofercie edukacyjnej w roku akademickim 2014/2015

STUDIA STACJONARNE

Nowe kierunki studiów:

• muzyka użytkowa na Wydziale Artystycznym jako studia pierwszego stopnia;

• sztuka pisania na Wydziale Filologicznym jako studia pierwszego stopnia;

• doradztwo polityczne i publiczne na Wydziale Nauk Społecznych jako studia pierwszego stopnia;

• informacja w instytucjach e-społeczeństwa na Wydziale Filologicznym jako studia pierwszego stopnia;

• animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji jako studia pierwszego stopnia;

• oligofrenopedagogika z arteterapią na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji jako studia pierwszego stopnia;

• mediteranistyka na Wydziale Filologicznym jako studia pierwszego stopnia;

• informatyka stosowana na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii jako studia pierwszego stopnia (inżynierskie);

• studia regionalne na Wydziale Nauk o Ziemi jako studia pierwszego stopnia;

• bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych jako studia pierwszego stopnia;

• stosowane nauki społeczne na Wydziale Nauk Społecznych jako studia pierwszego stopnia;

• indywidualne studia międzyobszarowe w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (KISM) jako studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.

Nowe formy studiów:

• kultury mediów na Wydziale Filologicznym jako studia drugiego stopnia;

• międzynarodowe studia polskie na Wydziale Filologicznym jako studia pierwszego stopnia;

• mechatronika na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach jako studia drugiego stopnia;

• biotechnology (studia w języku angielskim) na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska jako studia drugiego stopnia.

Nowe specjalności/programy studiów, studia pierwszego stopnia:

• zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość kierunku pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji;

• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny na kierunku pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji;

• antropologia stosowana i studia kulturowe na kierunku etnologia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji;

• dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym na kierunku etnologia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji;

• języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym;

• języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym;

• język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym;

• promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień na kierunku pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii;

• dźwięk w grach na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej na Wydziale Artystycznym w Cieszynie.

Nowe specjalności/programy studiów, studia drugiego stopnia:

• prowadzenie zespołów muzycznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym na Wydziale Artystycznym;

• terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym na Wydziale Artystycznym;

• zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym na Wydziale Artystycznym;

• wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji;

• tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego na kierunku filologia germańska prowadzonym na Wydziale Filologicznym;

• estetyka miasta na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym na Wydziale Filologicznym;

• promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień na kierunku pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii;

• nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym;

• eksploracja obszarów polarnych i górskich na kierunku geografia na Wydziale Nauk o Ziemi;

• chemia sądowa na kierunku chemia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii;

• chemia budowlana na kierunku chemia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii;

• dźwięk w grach na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej na Wydziale Artystycznym w Cieszynie.

STUDIA NIESTACJONARNE

Nowy kierunki studiów:

• oligofrenopedagogika z arteterapią prowadzone na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji jako studia pierwszego stopnia;

• studia regionalne prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi jako studia pierwszego stopnia;

• bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych jako studia pierwszego stopnia;

• stosowane nauki społeczne prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych jako studia pierwszego stopnia;

• doradztwo polityczne i publiczne prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych jako studia pierwszego stopnia.

Nowe formy studiów:

• kultury mediów prowadzone na Wydziale Filologicznym jako studia drugiego stopnia;

• filologia, specjalność języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu prowadzone na Wydziale Filologicznym jako studia drugiego stopnia.

Nowe specjalności/programy studiów, studia pierwszego stopnia:

• zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość na kierunku pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji;

• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny na kierunku pedagogika na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji;

• antropologia stosowana i studia kulturowe na kierunku etnologia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji;

• dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym na kierunku etnologia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji;

• języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym;

• języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym;

• promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień na kierunku pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Nowe specjalności/programy studiów, studia drugiego stopnia:

• terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym na Wydziale Artystycznym;

• zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym na Wydziale Artystycznym;

• wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji;

• estetyka miasta na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym na Wydziale Filologicznym;

• promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień na kierunku pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.