Pomagamy

Mecz charytatywny „Senat kontra Senat”

Tradycją Uniwersytetu Śląskiego stały się mecze charytatywne „Senat kontra Senat”. Do pojedynku stają drużyny reprezentujące Senat Rzeczypospolitej Polskiej i senaty uczelni wyższych. Każdemu spotkaniu przyświeca szlachetny cel. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była śp. Krystyna Bochenek, senator RP. Szósta edycja miała miejsce w Częstochowie na Stadionie Klubu Sportowego SKRA. Dochód z meczu został przeznaczony na wyjazdy wakacyjne podopiecznych częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”. Organizatorami tegorocznego wydarzenia byli: Uniwersytet Śląski, Senat RP, Fundacja im. Krystyny Bochenek, Urząd Miasta w Częstochowie, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Politechnika Częstochowska, Klub Sportowy SKRA w Częstochowie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” oraz „Gazeta Wyborcza”. Piłkarskim zmaganiom towarzyszył występ Dziecięcego Zespołu Artystycznego Kontra.

Promocja honorowego krwiodawstwa

Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach był organizatorem akcji honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Krwisty Maj. WampirUŚ”. Celem akcji było dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców z informacją o konieczności dzielenia się z innymi najcenniejszym darem, jakim jest krew, która każdego dnia ratuje życie ofiarom wypadków oraz ludziom, dla których jedynym ratunkiem są operacje i przeszczepy. Istotnym elementem akcji było również przekazanie wiedzy o chorobach krwi i układu krwiotwórczego na wykładach prowadzonych przez lekarzy specjalizujących się w dziedzinie hematologii i transplantologii. Zorganizowano także wystawę plenerową „Portrety Biorców”. Jej bohaterami byli ludzie, którym przetoczona krew przywróciła zdrowie i uratowała życie. Na deptaku przed rektoratem UŚ odbyły się występy artystyczne i Jarmark Zdrowia.

Ponadto każdego roku studenci, kadra naukowa i pracownicy administracyjni Uniwersytetu Śląskiego licznie uczestniczą w akcji „Wampiriada” – największej w Polsce kampanii honorowego krwiodawstwa organizowanej w środowisku akademickim. Akcję organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Granat na Raka. UŚwiadamiamy

24 marca 2014 roku z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego podczas posiedzenia Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich przyjęto memorandum w sprawie powołania Akademickiej Koalicji na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy pod hasłem „Granat na Raka”. W ramach koalicji Uniwersytet Śląski jako pierwsza uczelnia w Polsce pod hasłem „Granat na raka. UŚwiadamiamy” rozpoczął działania na rzecz realnej poprawy sytuacji w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy (RSM) w środowisku akademickim. W kwietniu uczelnia wraz z posłem na Sejm RP dr. Jerzym Ziętkiem (na zdjęciu), Centrum Medycznym Femina, Kuratorium Oświaty w Katowicach, PZU, NZOZ Przychodnią Kamed i firmą Kamsoft SA zorganizowała szereg działań, mających na celu propagowanie profilaktyki raka szyjki macicy. Inicjatywa ta wpisuje się w działania Śląskiej Koalicji na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. W ramach akcji profilaktycznej każda z pań (studentek lub pracownic UŚ) w godzinach pracy mogła w przychodni Kamed bezpłatnie wykonać badanie cytologiczne. Badania przeprowadzali specjaliści z Centrum Medycznego Femina.

Działania na rzecz zwierząt

Od trzech lat Uniwersytet Śląski organizuje akcję „Uniwersytet pomaga – zbiórka na rzecz zwierząt”. Polega ona na zbieraniu funduszy oraz karmy, obroży, smyczy, koców i pościeli przez studentów i pracowników na wszystkich wydziałach uczelni oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Tegoroczna zbiórka prowadzona była na rzecz przytuliska dla koni i innych zwierząt – Komitetu Pomocy dla Zwierząt „Przystań Ocalenie”, Społecznego Schroniska dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu, prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”, Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! Katowice, Zespołu Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu i Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy kąt”. Zebrane fundusze zostały przeznaczone na leki, budy oraz ocieplenia bud i klatek. W zbiórce pomagały licea Uniwersytetu Śląskiego: III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach, IV LO im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach oraz klasy Uniwersytetu Śląskiego prowadzone przez III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie, I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie i II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu.

W ramach tegorocznej akcji odbył się również „Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt, także karpia” (16 grudnia 2013 roku) zorganizowany przez Koło Naukowe Praw Zwierząt działające przy Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz Klub Gaja. W programie wydarzenia znalazły się między innymi konferencja na temat regulacji prawnych kształtujących sytuację zwierząt w Polsce i akcja edukacyjno-artystyczna „Upiecz sobie karpia”. W konferencji udział wzięli studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego oraz uczniowie śląskich liceów. Uczestnicy spotkania dyskutowali o prawnych i etycznych aspektach relacji człowiek – zwierzęta, w tym m.in. o zwierzętach w rozrywce, zwierzętach jako obiektach doświadczeń, losie zwierząt domowych oraz zwierzętach wykorzystywanych w przemyśle.

Ponadto w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbył się Zimowy Kiermasz Książek, którego celem było wsparcie budowy oraz zaspokojenie bieżących potrzeb Społecznego Azylu dla Psów i Kotów „Cichy Kąt” w Tarnowskich Górach. Wsparcie porzuconych czworonogów było także okazją do zdobycia książek naukowych trudno osiągalnych na rynku wydawniczym. Publikacje zostały przekazane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, a także bibliotekę i osoby indywidualne.

Dzień Afrykański

Uniwersytet Śląski Dzieci zorganizował zbiórkę przyborów szkolnych na rzecz dwóch kenijskich szkół – w Amboseli oraz na wyspie Wasini. Na terenie Instytutu Fizyki UŚ odbył się „Dzień Afrykański w Uniwersytecie Śląskim Dzieci”. Mali studenci wzięli udział w specjalnie przygotowanych afrykańskich warsztatach plastycznych i ruchowych, które miały na celu przybliżenie im zagadnień związanych z Afryką, problemami i potrzebami ludzi ją zamieszkujących. Celem akcji „Pomagam dzieciom w Afryce” było wyposażenie szkół w potrzebne akcesoria oraz zebranie środków na nauczenie tamtejszych dzieci podstaw korzystania z komputera.

Bal z różą

Już od kilku lat w okresie karnawału JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik oraz wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka zapraszają do udziału w charytatywnym „Balu z różą”, podczas którego zbierane są fundusze na różnorodne cele. W tym roku dzięki balowi wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację otrzymali podopieczni Fundacji „Uśmiech Dzieciom”. W trakcie karnawałowej zabawy odbyła się aukcja, którą prowadzili prodziekan Wydziału Radia i Telewizji dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz oraz Jacek Filus, szef anteny Polskiego Radia Katowice. Wśród licytowanych eksponatów znalazły się obrazy m.in.: Heleny Goldy-Błahut, Małgorzaty Handermander- Lewickiej, Eugeniusza Delekty, Georgija Safronowa.

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Gabinet Rektora, Agnieszka Sikora, Agnieszka Szymala, Lucyna Sadzikowska, UŚD