Nagrody i wyróżnienia

Laureaci stypendium START

Wśród laureatów edycji 2014 stypendium START dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znaleźli się naukowcy Uniwersytetu Śląskiego: mgr Bartłomej Gardas (w dziedzinie fizyki), mgr Marek Marzec (biologia molekularna), dr Żaneta Wojnarowska (chemia fizyczna) oraz dr Mariusz Wolff (chemia). Stypendia START są przyznawane od 1993 roku i stanowią prestiżowe wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową, ale mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi.

Nobel Studencki

Studentki Uniwersytetu Śląskiego zajęły II miejsce (Marta Mierzwa) i III miejsce (Anna Wróblewska) w konkursie na najlepszego studenta w Polsce – Studencki Nobel 2014 (województwo śląskie). Roksana Brodnicka, studentka kierunku zamawianego matematyka kodem nowoczesności, została wyróżniona Noblem Studenckim w kategorii branżowej. Laureatka otrzymała dyplom dla najlepszego studenta w województwie śląskim w dziedzinie nauk ścisłych. Ideą konkursu Nobel Studencki jest wyłanianie najzdolniejszych i najaktywniejszych jednostek spośród studentów w Polsce. Celem jest nagradzanie wysiłków laureatów i promocja aktywności studenckiej zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim. Studencki Nobel jest konkursem organizowanym cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Laureatki z Uniwersytetu Śląskiego
Laureatki z Uniwersytetu Śląskiego

Konkurs „Most do Języka Chińskiego”

6 maja 2014 roku w Opolu odbył się krajowy finał konkursu „Most do Języka Chińskiego”. W konkursie brało udział 15 uczestników z całej Polski. Uniwersytet Śląski reprezentowała Katarzyna Tomaszewska, studentka Instytutu Języka Angielskiego, która zajęła drugie miejsce – w nagrodę została zaproszona do Chin na światowy finał konkursu. W przygotowaniach do konkursu pomogły jej lektorki Instytutu Języka Angielskiego Weiping Peng oraz Yingling Duan. Konkurs składał się z trzech części. Pierwszą z nich było wygłoszenie przemówienia w języku chińskim na temat „Chiny moim przeznaczeniem”. W drugiej części należało się wykazać wiedzą o Państwie Środka. Ostatnią część stanowił pokaz artystyczny – uczestnicy śpiewali chińskie piosenki, prezentowali skecze, tai-chi, sztukę formowania bonsai. Pokaz artystyczny reprezentantki UŚ składał się z malarstwa i kaligrafii.

Konkurs Mistrzowie Mediacji 2014

6 marca 2014 roku w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbył się finał ogólnopolskiego konkursu Mistrzowie Mediacji 2014. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła drużyna z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w składzie: Anna Bicz, Magdalena Ditmer i Adam Bendkowski. Konkurs ma na celu propagowanie mediacji jako bardziej efektywnego niż postępowanie sądowe sposobu rozwiązywania sporów. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora, organizatorzy przyjęli praktyczną formułę konkursu. W finale trzy najlepsze drużyny przedstawiły symulacje postępowania mediacyjnego. Organizatorami Konkursu byli: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelarie K&L Gates Jamka sp. k. i MDDP Sobońska, Olkiewicz i Wspólnicy.

Drużyna z Wydziału Prawa i Administracji UŚ
Drużyna z Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Nagroda dla prof. zw. Bogdana Dziworskiego

Prof. zw. Bogdan Dziworski, operator, reżyser, wykładowca z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, został wyróżniony Nagrodą Smok Smoków za całokształt twórczości. Wyróżnienie zostało wręczone podczas 54. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który miał miejsce 27 maja 2014 roku w kinie Kijów Centrum. Nagroda Smok Smoków przyznawana jest od 1998 roku przez Radę Programową Krakowskiej Fundacji Filmowej, organizatora Krakowskiego Festiwalu Filmowego, jako wyraz uznania za wkład w rozwój światowej kinematografii w dziedzinie filmu dokumentalnego i animowanego. Prof. Bogdan Dziworski jest autorem ponad 40 filmów krótkometrażowych i dokumentalnych, operatorem, scenarzystą i fotografikiem. Od lat jest związany z katowicką filmówką, gdzie wykłada oraz kieruje Zakładem Realizacji Obrazu Filmowo-Telewizyjnego. W latach 2002–2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału.

Nagroda „Śląski Szmaragd 2013”

31 października 2013 roku ksiądz Tadeusz Szurman, biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wręczył nagrody „Śląskiego Szmaragdu 2013”. Laureatem nagrody został m.in. prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996−2002). „Śląski Szmaragd” jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Kościół luterański na Śląsku chce tym wyróżnieniem docenić ludzi zaangażowanych w dzieło wznoszenia się ponad podziałami religijnymi, narodowościowymi i kulturowymi.

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

Prof. Dariusz Rott laureatem Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas”

27 czerwca 2014 roku w Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu już po raz dziewiąty wręczona została Zagłębiowska Nagroda „Humanitas”. Jest to doroczne, regionalne wyróżnienie przyznawane osobom i instytucjom, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Zagłębia Dąbrowskiego, umacniania lokalnej tożsamości oraz tworzenia fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. W kategorii promocyjnej uhonorowany został Młodzieżowy Dom Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. W tym roku po raz pierwszy nagroda w kategorii honorowej przyznana została dwóm osobom, otrzymali ją prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Czesław Kupisiewicz oraz prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego UŚ. Został doceniony przez Wysoką Kapitułę za wszechstronną działalność naukową i popularyzatorską przyczyniającą się do promocji Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz popularyzowanie wiedzy o Zagłębiu Dąbrowskim wśród Ślązaków.

Prof. dr hab. Dariusz Rott
Prof. dr hab. Dariusz Rott

III edycja konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2013/2014

Dr Jolanta Gwioździk z Wydziału Filologicznego oraz dr Agnieszka Pieńczak z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie zostały laureatkami III edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem modułu badawczego 1.1., do którego zostały zakwalifikowane projekty obu laureatek z Uniwersytetu Śląskiego, jest wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej.

Konkurs na logotyp Roku Kolberga

7 listopada 2013 roku ogłoszono wyniki konkursu na logotyp Roku Kolberga. Celem konkursu zorganizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie było wyłonienie najbardziej oryginalnego rozwiązania graficznego mającego za zadanie w jednoznaczny sposób nawiązywać do życia, działalności i dokonań Oskara Kolberga. Na konkurs nadesłanych zostało 214 prac graficznych. Decyzją jury zwyciężyła praca autorstwa Wojciecha Janickiego. Drugą nagrodę uzyskała Paulina Kosma, zeszłoroczna absolwentka Wydziału Artystycznego UŚ.

Konkurs III edycji programu „Mobilność Plus”

Mgr Bartłomiej Gardas, doktorant z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii został laureatem konkursu prowadzonego w ramach III edycji programu „Mobilność Plus”. Program umożliwia uczestnikom udział w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach poprzez finansowanie wyjazdu oraz pobytu uczestnika. W dotychczasowych dwóch edycjach programu „Mobilność Plus” na zwycięskie granty resort nauki przeznaczył około 28 mln zł.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Andrzej Deloch / Archiwum Biblioteki Śląskiej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Antonina Murawa, Edyta Kita