Prace badawcze nad węglowodorami

Dr Iwona Jelonek podczas pracy w kopalni węgla brunatnego w prowincji Yunnan
w Chinach
Dr Iwona Jelonek podczas pracy w kopalni węgla brunatnego w prowincji Yunnan w Chinach

W 2010 roku dr Iwona Jelonek z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii została koordynatorem projektu badawczego RATIO-COAL, którego podstawowym celem była poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych. Wyniki prac badawczych przyczyniły się do opracowania innowacyjnej formuły prognozowania jakości koksu, znajdującej zastosowanie w przemyśle stalowym i koksowym oraz w pracach nadrzędnych instytucji i placówek naukowych. Rezultaty owej współpracy zostały zaprezentowane w czerwcu 2014 roku na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. Partnerami w projekcie byli przedstawiciele Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA, ThyssenKrupp Steel Europe AG (Niemcy), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Hiszpania), Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i. (Czechy) i Třinecké Železárny a.s. (Czechy).

Oprócz badań wykonywanych na zlecenie konkretnych inwestorów dr Jelonek prowadzi równolegle prace badawcze wynikające bezpośrednio z uczestnictwa w ICCP (Międzynarodowym Komitecie Petrologii Węgla), a także amerykańskiej organizacji TSOP (Towarzystwo Petrologii Organicznej). Obie organizacje skupiają czołowych światowych naukowców zajmujących się badaniami genezy węgli, towarzyszących im skał, jak również skałami organicznymi (w tym łupkami gazonośnymi) oraz zagadnieniami związanymi z wpływem wykorzystania węgla na środowisko.

Dr Jelonek otrzymała trzy międzynarodowe akredytacje wydane przez Międzynarodowy Komitet Petrologii Węgla ICCP. Wartość ich jest ogromna, uzyskane bowiem przez dr Jelonek wyniki są uznawane na całym świecie, a to oznacza, że gdy autorka afiliuje wykonane analizy akredytacją wydaną przez Międzynarodowy Komitet Petrologii Węgla (ICCP), inwestor, który zleca dokonanie tych analiz, ma gwarancję, że są one przeprowadzone prawidłowo.

Autorzy: Małgorzata Kłoskowicz
Fotografie: Archiwum Iwony Jelonek