Poszukiwanie materiałów luminescencyjnych i termoelektrycznych

Jednym z głównych obszarów badawczych pracowników naukowych Zakładu Fizyki Kryształów (Instytut Fizyki) jest poszukiwanie oraz badanie materiałów o potencjalnym zastosowaniu w generatorach termoelektrycznych oraz w optoelektronice.

Dr hab. prof. UŚ Henryk Duda i prof. dr hab. inż. Tadeusz Groń z Zakładu Fizyki Kryształów UŚ
Dr hab. prof. UŚ Henryk Duda i prof. dr hab. inż. Tadeusz Groń z Zakładu Fizyki Kryształów UŚ

Zespół dr hab. inż. Elżbiety Tomaszewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, współpracujący z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się składem materiałów luminescencyjnych wykonanych z tlenków metali przejściowych z dodatkiem metali ziem rzadkich. Te ostatnie znalazły już niezwykle rozległe zastosowanie. Wykorzystywane są między innymi w produkcji telefonów komórkowych, katalizatorów, klisz rentgenowskich, ekranów LCD, diod LED czy ogniw akumulatorowych. W katowickim Instytucie Fizyki przeprowadzane są badania właściwości magnetycznych i elektrycznych materiałów luminescencyjnych. Ścisła współpraca obu ośrodków, stałe konsultacje i wymiana doświadczeń zmierzają do znalezienia takiego składu chemicznego próbek materiału, który sprosta nowym wymogom przemysłu elektronicznego.

W dobie pogoni za alternatywnymi źródłami energii praca nad poszukiwaniem materiałów termoelektrycznych o jak najwyższej wydajności, których użycie będzie spełniało także wymogi proekologiczne, staje się jednym z podstawowych zadań, jakie ludzkość stawia nauce, dlatego drugim obszarem badawczym, którym zajmują się naukowcy w Zakładzie Fizyki Kryształów, są materiały termoelektryczne wykorzystujące tak zwane zjawisko Seebecka. Dzięki nim możliwe staje się wytwarzanie energii elektrycznej kosztem energii cieplnej. Jednym z problemów pozostaje wprawdzie niska wydajność tego typu termogeneratorów, dzisiaj jednak pojawiła się ogromna liczba urządzeń, które nie potrzebują dużej ilości energii. Prace badawcze nad materiałami termoelektrycznymi prowadzone są wspólnie z Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

Autorzy: Małgorzata Kłoskowicz
Fotografie: Agnieszka Sikora