Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie wraz z partnerami z województwa śląskiego włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Każdy inny – wszyscy równi

3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych. Jego celem jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu tej grupy w społeczne życie. Obchody te są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie wraz z partnerami z województwa śląskiego poprzez wspólne działania włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych. Akcja przebiegała jednocześnie w kilku miastach: Katowicach, Sosnowcu, Rybniku, Pszczynie i Cieszynie. Podczas spotkań samorządów lokalnych przeprowadzono debaty, które dotyczyły aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz najczęstszych problemów, z jakimi takie osoby spotykają się w codziennej pracy. Celem spotkań w różnych urzędach była możliwość wymiany doświadczeń oraz zastanowienie się nad wspólnymi rozwiązaniami i ułatwieniem funkcjonowania zarówno osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych w środowisku lokalnym.

Tak jak w roku ubiegłym podsumowaniem całego przedsięwzięcia było spotkanie na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, podczas którego przedstawione zostały efekty akcji przeprowadzonej przez pracowników i studentów cieszyńskiego wydziału. W ramach idei „nic o nas bez nas” na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyły się również warsztaty dla podopiecznych placówek specjalnych zorganizowane przez społeczność uniwersytecką.

Podczas tegorocznych warsztatów uczestnicy przybyli z 9 różnych placówek: Szkoły Specjalnej nr 4 z Sosnowca, Zespołu Szkół nr 6 z Rybnika, Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych z Pszczyny, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych z Cieszyna, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego z Cieszyna, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Ustronia, Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” ze Skoczowa, Domu Pomocy Społecznej z Pielgrzymowic oraz Śląskiej Diakonii z Republiki Czeskiej.

Autorzy: Dorota Prysak