Wręczenie nagród w konkursie na innowacyjne prace dyplomowe

9 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu
Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie na innowacyjne
prace dyplomowe
9 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie na innowacyjne prace dyplomowe
Laureatkom konkursu nagrody wręczali wiceprezydent Katowic Marcin
Krupa oraz prorektor UŚ dr hab. Mirosław Nakonieczny
Laureatkom konkursu nagrody wręczali wiceprezydent Katowic Marcin Krupa oraz prorektor UŚ dr hab. Mirosław Nakonieczny
Laureatką pierwszego miejsca została Jolanta Konieczkowska, autorka
pracy „Poliimidy fotochromowe – wpływ sposobu przyłączania chromoforu
i jego zawartości na wybrane właściwości fizykochemiczne”
Laureatką pierwszego miejsca została Jolanta Konieczkowska, autorka pracy „Poliimidy fotochromowe – wpływ sposobu przyłączania chromoforu i jego zawartości na wybrane właściwości fizykochemiczne”
Drugie miejsce zajęła Marzena Szczepkowska, autorka pracy „Wpływ
warunków spiekania na efekt pamięci kształtu w stopach NiTiCo wytworzonych
metalurgią proszków”
Drugie miejsce zajęła Marzena Szczepkowska, autorka pracy „Wpływ warunków spiekania na efekt pamięci kształtu w stopach NiTiCo wytworzonych metalurgią proszków”
Laureatką trzeciego miejsca została Weronika Rudkiewicz, autorka pracy
„Technologia otrzymywania i właściwości ceramiki PLZT: Ln3+ syntezowanej
metodą gel-combustion”
Laureatką trzeciego miejsca została Weronika Rudkiewicz, autorka pracy „Technologia otrzymywania i właściwości ceramiki PLZT: Ln3+ syntezowanej metodą gel-combustion”
W uroczystości wzięły udział również laureatki czwartego i piątego
miejsca – Patrycja Osak i Agnieszka Serwach
W uroczystości wzięły udział również laureatki czwartego i piątego miejsca – Patrycja Osak i Agnieszka Serwach


Fotografie: Agnieszka Szymala