Kronika UŚ

Obchody 50. rocznicy śmierci Gustawa Morcinka

20 grudnia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się sesja jubileuszowa z okazji 50. rocznicy śmierci Gustawa Morcinka. Konferencja zorganizowana przez CINiBA i Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego stała się okazją do uwspółcześnionej, krytycznej lektury pisarstwa Gustawa Morcinka. W ramach wydarzenia zaplanowano sesje naukowe, a także projekcję filmu Siedem zegarków Gustawa albo Eremita Skoczowski Morcinek. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa książek śląskiego pisarza (nakłady sięgają kilku milionów, były wielokrotnie wznawiane) oraz prac morcinkologicznych, dotyczących pisarstwa tego twórcy.

Sympozjum z udziałem wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego poświęcone pamięci pisarza zorganizowała również Biblioteka Śląska (10 grudnia 2013 roku). Celem sympozjum było pokazanie Morcinka jako postaci wielowymiarowej – pisarza, działacza politycznego, więźnia obozów koncentracyjnych, poprzez pryzmat rodziny i środowiska, w jakim żył. Jak podkreślił dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki, na twórczość Gustawa Morcinka patrzymy w sposób ułomny. W holu Biblioteki zaprezentowano wystawę korespondencji pisarza, odbył się Sejmik Szkół Morcinkowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu szkół jego imienia. W uchwale jubileuszowej zwrócono uwagę na „ponadlokalne, uniwersalne i ogólnoludzkie przesłanie jego twórczych dokonań”.

Konkurs na innowacyjne prace dyplomowe

Zakończyła się druga edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską) poszukującą innowacyjnych rozwiązań. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 9 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. W programie spotkania znalazły się prezentacje laureatów oraz wystąpienia dr. Sławomira Sitka z Wydziału Nauk o Ziemi na temat wyzwań współczesnego rynku pracy i Łukasza Zjawińskiego z TechMine. Konkurs – zorganizowany przez Biuro Karier oraz Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego – jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu „Promocja idei własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Noc Biologów 2014

10 stycznia odbyła się trzecia „Noc Biologów” na Uniwersytecie Śląskim. Jest to ogólnopolska akcja, w której biorą udział uniwersyteckie wydziały przyrodnicze, w tym także Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Akcja ma na celu pokazanie, jak wyglądają nowoczesne laboratoria, jak prowadzi się prace badawcze i kształci przyszłych biologów, biotechnologów oraz specjalistów zajmujących się ochroną środowiska. Hasło przewodnie katowickiej imprezy brzmiało: „Nocne Manewry, czyli co organizmy robią nocą?”. W ramach wydarzenia zaplanowano liczne wykłady popularnonaukowe, pokazy, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne, które przybliżyły młodzieży szkolnej fascynujący świat bakterii, roślin i zwierząt. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko.

VII wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

10 stycznia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbył się wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Zagadnienie pt. „Solving Polynomial Systems” zreferował prof. Tien-Yien Li z Michigan State University (USA). W spotkaniu udział wziął prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. finansów i rozwoju UŚ.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Lasota (1932– 2006) był wybitnym polskim matematykiem, znakomitym uczonym i humanistą w skali międzynarodowej, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego, specjalistą w dziedzinie teorii równań różniczkowych, teorii ergodycznej, biomatematyki, teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Współpracował z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi. Pragnąc uczcić osobę i dzieło tego wybitnego członka społeczności akademickiej, w 2007 roku uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ podjęto decyzję o ustanowienia wykładu im. Profesora Andrzeja Lasoty. Począwszy od 2008 roku, raz do roku w styczniu wygłaszany jest wykład uczonych o niepodważalnych osiągnięciach w zakresie teorii lub zastosowań nauk ścisłych.

Wystawa prac dyplomowych absolwentek Wydziału Artystycznego

Od 10 stycznia do 28 lutego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ można oglądać ekspozycję „D ‘13* (Dyplomy: projektowanie graficzne)” prezentującą prace dyplomowe szesnastu tegorocznych absolwentek Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie: Marty Czuban, Karoliny Gilewicz, Beaty Grzeganek, Weroniki Grzywy, Katarzyny Hańczak, Pauliny Kosmy, Aleksandry Kuźmickiej, Patrycji Sicińskiej, Sary Siudziak, Martyny Sobolewskiej, Magdaleny Strączyńskiej, Alicji Werner, Marty Wierzbowskiej, Karoliny Wilk, Agnieszki Woźniak oraz Sylwii Zwolskiej. Wystawa prezentuje wybrane projekty oddające różnorodność zainteresowań i umiejętności absolwentek UŚ. Tematyką prac są: projektowanie książki, projektowanie krojów pisma, aplikacja mobilna, identyfikacja wizualna, plakat ekologiczny i reklamowy oraz branding opakowań.

Bookcrossing na UŚ

13 stycznia Uniwersytet Śląski w Katowicach rozpoczął akcję „Wolna książka – bookcrossing na UŚ”. Do 28 lutego na każdym wydziale, w jednostce dydaktycznej i rektoracie, a także w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będzie zbiórka książek, które opatrzone naklejką z logo akcji UŚ znajdą się w wybranych miejscach publicznych na terenie Katowic. Poza książkami w wersji drukowanej w „Wolnych wypożyczalniach” znajdą się również e-booki udostępniane czytelnikom za pośrednictwem kodów QR.

Spotkanie w ramach cyklu „Seminaria a due...”

14 stycznia na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach miało miejsce czwarte spotkanie w ramach cyklu „Seminaria a due: Jak brzmi znaczenie? Muzyka i hermeneutyka” poświęconego muzyczności literatury i literackości muzyki. Tematem przewodnim wydarzenia stała się kwestia narracji w muzyce i literaturze. W dyskusji udział wzięli dr Małgorzata Pawłowska, teoretyk muzyki z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, literaturoznawca i laureat Nagrody Literackiej Gdynia. Organizatorami spotkań są Uniwersytet Śląski, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.

Nominacje do tytułu Popularyzator Nauki 2013

Popularyzator Nauki to konkurs organizowany przez serwis Polskiej Agencji Prasowej „Nauka w Polsce” i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagradzający osoby i instytucje upowszechniające wiedzę. Do IX edycji konkursu przyjęte zostały łącznie 73 kandydatury we wszystkich kategoriach. W tym roku wśród nominowanych znaleźli się pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego: dr Justyna Hanna Budzik (Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Wydział Filologiczny) oraz dr hab. Mariusz A. Salamon (Katedra Paleontologii i Stratygrafii, Wydział Nauk o Ziemi).

Celem konkursu Popularyzator Nauki, który po raz pierwszy odbył się w 2005 roku, jest promowanie ludzi nauki, zespołów naukowych, dziennikarzy i redakcji, wyróżniających się w popularyzacji nauki wśród młodzieży i dorosłych. Wśród dotychczasowych laureatów konkursu są: dr Jerzy Jarosz, kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki UŚ i dziekan Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, oraz dr Tomasz Rożek, absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz szef Śląskiej Kawiarni Naukowej. Przy okazji konkursu serwis „Nauka w Polsce” wyróżnia co roku rzeczników, którzy w największym stopniu ułatwiają pracę dziennikarzom naukowym PAP. W 2010 roku wyróżnienie otrzymała dr Magdalena Ochwat, która wówczas pełniła funkcję rzecznika Uniwersytetu Śląskiego, a rok temu – Jacek Szymik-Kozaczko, obecny rzecznik UŚ.