Nekrolog


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 29 stycznia 2014 roku zmarła

śp. Iwona Kolasińska

redaktor naczelna „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” w latach 2006–2010
oraz „Górnośląskiego Informatora Kulturalnego”,
wieloletnia dziennikarka „Dziennika Zachodniego”,
„Panoramy”, „Trybuny Śląskiej”, „EuroprojektówPL”,
autorka wielu książek.

W naszej pamięci pozostanie jako wspaniała Koleżanka,
Osoba niezwykle pracowita, ciepła, serdeczna,
pełna entuzjazmu i nadziei, z ogromnym poczuciem humoru.

Rodzinie i Przyjaciołom
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
składają

pracownicy i współpracownicy „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”
oraz
Działu Informacji i Promocji Uniwersytetu Śląskiego

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Iwony Kolasińskiej

Redaktor naczelnej „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” w latach 2006–2010,
Osoby serdecznej i niezwykle pracowitej,
zawsze służącej pomocą i dobrym słowem,
oddanej ludziom i sprawom Uczelni,
zaangażowanej w sprawy nauki i szkolnictwa wyższego.

Życzliwość wobec innych oraz kultura osobista
czyniły z Niej Osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu
składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Pani mgr Grażynie Kobus
kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają
Władze Wydziału Nauk o Ziemi UŚ i Współpracownicy

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
prof. zw. dr. hab. Władysława Lubasia


Prorektora ds. nauczania Uniwersytetu Śląskiego w latach 1975–1977, współorganizatora i pierwszego Dziekana Wydziału Filologicznego w latach 1973–1975, Dyrektora Instytutu Języka Polskiego w latach 1977–1981, wybitnego filologa, który przyczynił się do rozwoju śląskiej polonistyki i badań slawistycznych, twórcy śląskiej szkoły socjolingwistyki, miłośnika języka polskiego i propagatora poprawnej polszczyzny, pioniera badań nad żywym językiem mówionym środowisk miejskich, autora licznych monografii i prac naukowych, w tym monumentalnego, wielotomowego wydawnictwa Słownik polskich leksemów potocznych.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki łączył funkcje wybitnego Uczonego i Pedagoga – wychowawcy wielu pokoleń językoznawców, dla których pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

Utraciliśmy wybitnego Uczonego, który wytyczał nowe kierunki badawcze oraz inspirował innych, Kolegę i Przyjaciela, życzliwego i dobrego Człowieka.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Senat i Rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 9 stycznia 2014 roku
zmarł

prof. zw. dr hab. Władysław Lubaś

polonista i slawista
doktor honoris causa Uniwersytetu Belgradzkiego.

Współorganizator i pierwszy dziekan Wydziału Filologicznego (1973–1975),
prorektor Uniwersytetu Śląskiego (1975–1977).

Dyrektor Instytutu Języka Polskiego UŚ (1977–1981),
dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN (1979–1991).

Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w którym pracował w latach 1956–1971,
w latach 1970–1982 związany z Uniwersytetem Śląskim,
a następnie Uniwersytetem Opolskim (1994–2002)
i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2002–2009).

Członek licznych towarzystw naukowych w kraju i za granicą.

Organizator i pierwszy przewodniczący Komisji Socjolingwistycznej
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Odszedł wybitny językoznawca,
pionier polskich badań socjolingwistycznych,
współtwórca nowoczesnej polonistyki
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zasłużony dla kultury serbskiej.

Uniwersytet Śląski uhonorował Go
Odznaką za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.

Pozostanie w naszej pamięci.

Najbliższym śp. Profesora
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
wraz z całą społecznością pracowników i studentów