Eko-staż: płatne staże dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

Przełamywanie stereotypowego myślenia

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Śląskiego, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (lidera projektu) i Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Rady Miejskiej w Gliwicach. Ma na celu animację współpracy między pracownikami naukowymi a przedsiębiorcami województwa śląskiego.

Projekt inaugurowała konferencja naukowa pt. „Rola partnerstwa sektora MŚP oraz B+R na rzecz wspierania innowacji w regionie”. W murach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach przedstawiciele świata nauki i biznesu mieli okazję posłuchać prelekcji zaproszonych ekspertów, próbujących ocenić szanse płynnej współpracy nauki z gospodarką, a także wskazać problemy w jej nawiązywaniu. Prelegenci byli zgodni w opinii dotyczącej ogromnego potencjału laboratoriów i pracowni polskich uniwersytetów. Jednocześnie wskazywano, że sporym problemem pracowników naukowych jest brak umiejętności myślenia o swojej działalności naukowej w kategorii produktu. Stąd, jak przekonywano, rosnąca rola brokerów technologii jako pośredników między dwoma sektorami. Dodatkową przeszkodą jest brak wzajemnego zaufania i stereotypowe myślenie: pracownik naukowy obawia się zostać oszukanym przez przedsiębiorcę, a ten z kolei uważa, że naukowcy pracują za wolno, nieterminowo i czysto teoretycznie.

Projekt Eko-staż ma pomóc w zniesieniu tych barier. Naukowcy i przedsiębiorcy poruszający się w branży eko – obejmującej zdefiniowane w Regionalnej Strategii Rozwoju Technologicznej Województwa Śląskiego na lata 2010–2020 Technologie dla Górnictwa i Energetyki oraz Technologie dla Środowiska – mogą spotkać się i zrobić coś wspólnie. Pracownik naukowy kierowany jest na 180 godzin płatnego stażu w firmie. Zdobywa w ten sposób cenne doświadczenie biznesowe, a przedsiębiorca uzyskuje dostęp do wiedzy i umiejętności pracownika nauki. Suma tej wiedzy i doświadczeń gwarantuje obustronny rozwój i korzyści.

Rekrutacja do projektu jest wciąż otwarta, projekt trwa do końca lipca 2014 roku. Zachęcamy pracowników naukowych do odwiedzenia strony internetowej www.ekostaz. pl lub punktu kontaktowego projektu w Biurze Współpracy z Gospodarką UŚ.

Projekt Eko-staż nie jest jedyną inicjatywą BWG – pracownicy Biura oferują pracownikom naukowym pełne wsparcie w zakresie komercjalizacji wiedzy i przygotowania ofert dla biznesu. Więcej informacji: www.transfer.us.edu.pl

Autorzy: Jacek Nowak