1 marca na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przedstawiciele firmy Future Processing wręczyli prof. zw. dr. hab. Stanisławowi Kucharskiemu, prorektorowi UŚ ds. finansów i rozwoju, klucze do nowego laboratorium

Owocna współpraca

Ufundowane przez firmę Future Processing laboratorium ma umożliwić studentom rozwój zainteresowań, sprzyjać poszerzaniu ich wiedzy i kojarzyć się z miejscem pracy twórczej. Nowo otwarta sala laboratoryjna jest wynikiem współpracy, którą Future Processing nawiązała z Uniwersytetem Śląskim w październiku 2012 roku.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor UŚ ds. finansów i rozwoju, oraz Jarosław Kacprzak, przedstawiciel firmy Future
Processing
Prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor UŚ ds. finansów i rozwoju, oraz Jarosław Kacprzak, przedstawiciel firmy Future Processing

Przedmiotem współpracy jest m.in.: realizacja wspólnych projektów dydaktycznych oraz naukowo-badawczych, w tym organizacja szkoleń, konferencji, praktyk i staży dla studentów UŚ, konsultowanie programów kształcenia w celu podnoszenia jakości kwalifikacji absolwentów uczelni, udział w konsultowaniu prac dyplomowych, a także realizacja wspólnych studiów podyplomowych, wyposażenie i doposażanie infrastruktury laboratoryjnej Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Od momentu podpisania umowy, współpraca rozwija się bardzo dobrze. Instytut zaangażował się w organizację trzeciego cyklu wykładów „Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania”, prowadzonych przez trenerów z grupy eksperckiej FP Academy, która objęła patronatem maraton programistyczny Deadline24 oraz pomogła w przeprowadzeniu konferencji Światowego Dnia Użyteczności WUD Silesia 2012.

Celem ufundowania przez firmę Future Processing Laboratorium Informatycznego FP jest m.in. poprawa warunków nauki studentów i zachęcenia ich do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz umiejętności. Nowoczesna sala laboratoryjna została wyposażona w komplet ergonomicznych mebli, specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz tablicę interaktywną, która pozwala na wyświetlanie i przesuwanie obrazów na ścianie za pomocą dotyku dłoni. Studenci będą mogli pracować nie tylko podczas zajęć na uczelni, ale także korzystać ze sprzętu podczas przygotowywania się do egzaminów, pisania prac dyplomowych czy spotkań kół naukowych. W laboratorium będą odbywały się także darmowe warsztaty i wykłady dla studentów kierunków technicznych, które poprowadzą trenerzy z grupy eksperckiej FP.

Sala laboratoryjna została wyposażona w specjalistyczny sprzęt komputerowy
Sala laboratoryjna została wyposażona w specjalistyczny sprzęt komputerowy

Od samego początku swego istnienia Future Processing współpracuje ze szkołami wyższymi w zakresie rozwoju, badań i edukacji. Jest organizatorem konkursów, szkoleń, wykładów i warsztatów, które mają na celu promocję idei jakości oraz metod testowania oprogramowania, a także poszerzenie wiedzy studentów w takich dziedzinach, jak: automatyzacja, użyteczność, wydajność czy bezpieczeństwo oprogramowania.

Powstała w 2000 roku firma Future Processing zajmuje się tworzeniem wyspecjalizowanego oprogramowania komputerowego na potrzeby międzynarodowego handlu, przemysłu i usług. Początkowo działalność firmy była związana z rynkiem komputerowej wizji w zastosowaniach medycznych i systemach bezpieczeństwa. W 2007 roku rozpoczęły się projekty dla rynku usług finansowych i transportowych.

Wzbogacenie Instytutu Informatyki o nowe laboratorium komputerowe było tak ważnym wydarzeniem, że w uroczystości przejęcia „kluczy” od firmy FP uczestniczyły, oprócz prorektora ds. finansów prof. zw. dr hab. Stanisława Kucharskiego, władze Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, w tym: dziekan Wydziału dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż, prodziekan ds. dydaktycznych kierunków informatyka oraz inżynieria biomedyczna dr Katarzyna Trynda, dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, była dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja, kierownicy zakładów, a także liczne grono pracowników i studentów.

Na uczestników uroczystości otwarcia nowego laboratorium czekały liczne atrakcje: prezentacja możliwości laboratorium, happening polegający na malowaniu ściany sprayem czy konkurs „Płacimy za błędy”.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora