Z okazji XXI Światowego Dnia Wody, 21 marca w Katowicach odbyły się obchody święta zorganizowane przez Klub Gaja i Uniwersytet Śląski

Światowy Dzień Wody w Katowicach

Tegoroczna edycja jest obchodzona szczególnie uroczyście z uwagi na jubileusz 20-lecia proklamowania Dnia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Mając na uwadze, że: słodka woda to zaledwie ok. 3 procent wszystkich zasobów wodnych na naszej planecie, około 1,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody oraz że 3,3 miliarda ludzi mieszka w miastach – hasłem tegorocznej edycji Światowego Dnia Wody było: Międzynarodowy Rok Współpracy Wodnej.

W ramach katowickich obchodów Światowego Dnia Wody odbył się happening „Kolejka
po wodę”
W ramach katowickich obchodów Światowego Dnia Wody odbył się happening „Kolejka po wodę”

Wiele rejonów w Polsce, w tym miasta, cierpią na braki wody – zasoby wody pitnej na jednego mieszkańca w Polsce mamy takie same, jak w Egipcie, a każdego roku z naszych miast do Bałtyku spływa i marnuje się ogromna ilość wody. Najważniejszym, jedynym odnawialnym przez przyrodę źródłem wody do picia jest woda deszczowa. Należy ją chronić, cenić i szanować. Dobrze zagospodarowana będzie służyć każdemu, w innym przypadku może spowodować wielkie zagrożenia: powodzie, podtopienia, skażenie środowiska. Aby nie pojawił się dzień, w którym z kranu nie popłynie woda, organizatorzy ogólnopolskiej akcji nawoływali do ratowania w Polsce deszczówki.

W programie katowickiego wydarzenia znalazły się m.in.: wykłady, wystawa, gra miejska i happening. Podczas gry miejskiej jej uczestnicy mieli okazję zdobyć wiedzę na temat katowickiej rzeki – Rawy, jej historii i obecnego stanu, a także zasobów wody i racjonalnego ich wykorzystywania. Odbył się również happening „Kolejka po wodę”, będący jednocześnie inauguracją programu edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę”, prowadzonego przez Klub Gaja. W happeningu uczestniczyli dzieci i młodzież szkolna. Podczas spotkania utworzona została symboliczna kolejka po wodę. W ten sposób organizatorzy pragnęli zwrócić uwagę na niedobór wody, jaki występuje na południu Polski na skutek długotrwałych susz oraz na brak wody, który dotyczy wielu społeczności lokalnych. Happening miał również podkreślić problem zanieczyszczenia rzek, a płynąca przez Katowice Rawa miała być tego przykładem. Członkowie Klubu Gaja wraz z uczestnikami badali pobrane z niej próbki.

W programie obchodów święta znalazła się także konferencja prasowa, która miała miejsce w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Udział w niej wzięli: dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, Marcin Krupa – wiceprezydent Katowic, Urszula Kontowska – prezes Fundacji PKO Banku Polskiego, partnera strategicznego programu „Zaadoptuj rzekę”, Andrzej Gut – prezes Katowickich Wodociągów SA oraz Jacek Bożek – prezes Klubu Gaja i pomysłodawca programu „Zaadoptuj rzekę”. Podczas konferencji zaprezentowano także akcję „Usiołek wraca do domu”, której celem jest zebranie funduszy umożliwiających wybudowanie studni wody pitnej na terenie Somalii lub Sudanu Południowego.

Członkowie Klubu Gaja wraz z uczestnikami happeningu przeprowadzili badanie wody
Rawy
Członkowie Klubu Gaja wraz z uczestnikami happeningu przeprowadzili badanie wody Rawy

Wydarzeniami towarzyszącymi obchodom Światowego Dnia Wody były dwa wykłady, odbywające się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ: dr. Andrzeja Woźnicy pt. „Co w wodzie piszczy? Dlaczego musimy badać środowisko wodne?” oraz Mandara Purandare z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poświęcony świętym rzekom Indii. Ponadto w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego można było zobaczyć część prac z wystawy projektu Ekoplakat, realizowanego od 2006 roku w Katedrze Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki UŚ.

Światowy Dzień Wody był również obchodzony na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu, gdzie przygotowano wiele atrakcji. Oprócz wykładów: dr. hab. prof. UŚ Andrzeja J. Witkowskiego, dr. hab. prof. UŚ Stanisława Czai oraz prof. Romeo Eftimi, prof. dr. hab. Wiaczeslawa Andrejczuka i dr. hab. inż. Jacka Różkowskiego można było zobaczyć prezentację multimedialną dr. Andrzeja Boczarowskiego, a także film Władcy wody z cyklu Przyszłość wody prod. norweskiej (Nordic World), wersja polska TVN CNBC.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora