Akcja zbierania krwi

Felietonista „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”
i długoletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego –
Jerzy Parzniewski zachorował na białaczkę.
Potrzebuje pilnej pomocy – krwi i szpiku kostnego.
23 kwietnia w godz. 10.00−17.00
przed rektoratem UŚ będzie stał ambulans
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach,
w którym osoby pragnące pomóc Jurkowi
będą mogły oddać krew.
Informacje dla dawców można uzyskać na stronie internetowej:
www.rckik-katowice.pl.