Od 25 lutego do 2 marca obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Wolontariusz = człowiek społecznie wrażliwy

Z tej okazji 25 lutego w rektoracie UŚ odbyła się konferencja prasowa poświęcona obchodom Tygodnia oraz inicjatywom podejmowanym przez studentów i pracowników naszej uczelni, mającym na celu niesienie pomocy ofiarom przestępstw.

Od lewej: Małgorzata Morańska, studentka psychologii; nadinspektor Dariusz Działo, śląski
komendant wojewódzki policji; dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia
i studentów UŚ oraz dr Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik rzecznika praw obywatelskich
Od lewej: Małgorzata Morańska, studentka psychologii; nadinspektor Dariusz Działo, śląski komendant wojewódzki policji; dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów UŚ oraz dr Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik rzecznika praw obywatelskich

Inicjatorem obchodów tego cyklicznego wydarzenia było Ministerstwo Sprawiedliwości. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na prawa oraz potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także zachęcenie do skorzystania z pomocy, zorganizowanej z myślą o takich osobach. Podczas trwania akcji w całym kraju dyżurowały Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, a w wyznaczonych miejscach konsultacji udzielali prokuratorzy, aplikanci adwokaccy, radcowie prawni, adwokaci, prawnicy oraz rzecznik praw obywatelskich.

Uniwersytet Śląski włączył się do akcji poprzez porozumienie podpisane z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w 2005 roku. Tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw na Śląsku zainicjowała zorganizowana na naszej uczelni konferencja prasowa, w której udział wzięli goście: nadinspektor Dariusz Działo – śląski komendant wojewódzki policji, dr hab. prof. UŚ. Ryszard Koziołek – prorektor ds. kształcenia i studentów UŚ, dr Aleksandra Wentkowska – pełnomocnik rzecznika praw obywatelskich, Agnieszka Dunaj – kierownik Biura Karier UŚ oraz Małgorzata Morańska – studentka UŚ i aktywna wolontariuszka.

Podczas spotkania nadinspektor Dariusz Działo przedstawił informacje ukazujące skalę problemu, informując, że na terenie województwa śląskiego co roku ponad 120 tys. osób pada ofiarami przestępstw, z czego ponad 10 tys. to ofiary przestępczości domowej. Równocześnie zaznaczył, że misja niesienia pomocy skrzywdzonym i poszkodowanym jest wyzwaniem nie tylko dla policji – dzielnicowych, służb patrolowych i psychologów policyjnych, ale także dla osób współpracujących z różnymi organizacjami wspierającymi takie działania. Dlatego też wolontaryjna pomoc młodych ludzi, wrażliwych na krzywdę drugiego człowieka, jest tak potrzebna i doceniana.

Podczas konferencji głos zabrał także prorektor Ryszard Koziołek: – Uniwersytet jest instytucją wiedzy, natomiast w swojej idei nowoczesny uniwersytet daje obietnice, że ta wiedza będzie miała także konsekwencje pozauniwersyteckie. Dzisiaj to jest chyba główne hasło, z którym się spotykamy: wiedza ma mieć konsekwencje praktyczne. Albo inaczej: najlepszym sprawdzianem dla wiedzy jest jej wdrożenie. I myśląc o tym, ostatnio mówimy przede wszystkim o możliwościach zatrudnienia, bardzo często zapominając o ogólnospołecznych konsekwencjach, wykraczających poza korzyści zawodowe.

W dalszej części swojego wystąpienia prof. Koziołek dodał: – Chciałbym, żeby wolontariusz to był ten model obywatela, który wiedząc, że w jego otoczeniu dzieje się coś złego reaguje na to, z jednej strony jako człowiek społecznie wrażliwy, a z drugiej – jako człowiek do tej reakcji przygotowany. – Prof. Koziołek stwierdził także, że wolontariat przy organizacjach niosących pomoc ofiarom przestępstw to cenna lekcja dla studentów, którzy poprzez praktykę weryfikują wiedzę teoretyczną wyniesioną z zajęć, wzmacniają swoje kompetencje zawodowe, a także przyglądają się samym sobie podczas wykonywania trudnych i odpowiedzialnych zadań wolontariusza, określając przy tym, czy jest to rodzaj pracy, który chcą wykonywać w przyszłości.

W trakcie trwania Tygodnia Biuro Karier UŚ przeprowadziło szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej ofiarom przestępstw, przygotowane dla studentów UŚ chętnych do odbycia wolontariatu w lokalnych Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. W tym roku chęć udziału w szkoleniu zgłosiło ok. 80 studentów (głównie z Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii), a od chwili przystąpienia naszej uczelni do akcji przeszkolono już 500 studentów. Szkolenie poprowadzili pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy gościnnym udziale dr Olgi Sitarz z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UŚ, która wprowadziła studentów w temat mediacji.

Podczas konferencji nt. Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw o swojej pracy wolontaryjnej opowiedziała Małgorzata Morańska, studentka V roku psychologii, która odbyła wolontariat w Śląskim Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Na czym polega kontakt wolontariusza z osobami zgłaszającymi się po pomoc? – Dokonywałam interwencji, czyli udzielałam porad, informowałam, co taka osoba może zrobić dalej, gdzie powinna się zgłosić oraz sporządzałam protokół spotkania. – Co daje młodej osobie podobne doświadczenie? – Człowiek czuje się wspaniale, kiedy jest w stanie komuś pomóc dzięki swojej wiedzy. Jednocześnie zdobywa się przy tym bezcenną wiedzę praktyczną. Dużo dało mi także samo szkolenie, ponieważ uzupełniło ono moją wiedzę prawną. – Chociaż oficjalny czas projektu dobiegł końca, Małgorzata Morańska przedłużyła współpracę ze Stowarzyszeniem i nadal pozostaje jego wolontariuszką. Wszyscy, którzy chcieliby zaangażować się w podobne działania, będą mieli zapewne szanse wziąć udział w szkoleniu w przyszłorocznej edycji wydarzenia.

Autorzy: Ewa M. Walewska
Fotografie: Agnieszka Szymala