Członkowie społeczności akademickiej biorą udział w wielu wydarzeniach o charakterze charytatywnym, samodzielnie organizując różne akcje, jak również wspierając inicjatywy pozauczelniane, prowadzone przez instytucje i organizacje niosące pomoc ludziom i zwierzętom

Uniwersytet dobrej woli

Pomoc przybiera różne formy: zbiórki pieniędzy, darów czy sesje przybliżające sytuację poszczególnych grup społecznych, zwierząt czy warunki w schroniskach. Niektóre projekty przeprowadzane są cyklicznie, inne mają charakter jednorazowy, doraźny i stanowią odpowiedź na nagłe potrzeby osób poszkodowanych przez los.

Akcja „Kulawy Mikołaj” to inicjatywa mająca na celu wskazywanie na konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
z resztą społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi na problemy tej grupy społecznej
Akcja „Kulawy Mikołaj” to inicjatywa mająca na celu wskazywanie na konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi na problemy tej grupy społecznej

W 2012 roku odbyło się wiele udanych akcji dobroczynnych, w które zaangażowali się studenci i pracownicy naszej uczelni. Wśród wydarzeń cyklicznych warto wymienić m.in.: akcję honorowego oddawania krwi „Wampiriada”, która odbyła się 18 grudnia, a zorganizowana została tradycyjnie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W grudniu w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się świąteczna aukcja charytatywna na rzecz dzieci z katowickich domów dziecka, której przedmiotem były zdjęcia podarowane przez śląskich artystów fotografów. Zdjęcia z kolekcji zatytułowanej „Śląsk i nie tylko” zostały zlicytowane za łączną sumę ponad 10 tysięcy złotych.

Ważnym cyklicznym wydarzeniem jest świąteczna akcja „Filolodzy dzieciom” (w tym roku odbyła się trzecia edycja), prowadzona na Wydziale Filologicznym w Katowicach i Sosnowcu, w ramach której zbierane są słodycze i artykuły szkolne, które trafiają na święta do najmłodszych podopiecznych domów dziecka w regionie. Koordynatorka akcji Agnieszka Skwarczowska pozytywnie ocenia zaangażowanie studentów w podobne projekty: – Mówi się, że współczesna młodzież jest bardzo egoistyczna, ale po empatii, jaką wykazują nasi studenci, uważam, że te osądy są zbyt krytyczne. W czasie świąt prowadzone są różne zbiórki, w których studenci biorą udział naprawdę aktywnie. Dostrzegam też, że wielu z nich angażuje się w działalność organizacji charytatywnych. Wiele osób bierze na przykład udział w projekcie „Szlachetna Paczka” czy prowadzi korepetycje w ramach stowarzyszenia „Wiosna”.

6 grudnia miała również miejsce kolejna edycja akcji „Kulawy Mikołaj”, mającej na celu zmianę wizerunku osób niepełnosprawnych.

Wśród ważnych kampanii, w których udział wzięli studenci i pracownicy UŚ, warto wymienić m.in. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, zorganizowany na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – wydarzenie będące elementem realizacji polsko- czeskiego programu „Osoba niepełnosprawna moim sąsiadem”. Nasza uczelnia przyłączyła się również do akcji społecznoekologicznej „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem”, propagującej recykling.

Wśród działań prowadzonych na rzecz zwierząt warto wymienić drugą edycję akcji „Uniwersytet pomaga – zbiórka na rzecz zwierząt”, podczas której w budynkach wydziałów oraz w CINiBA prowadzono zbiórkę pieniędzy oraz darów (karmy, koców i pościeli) dla podopiecznych schronisk w czterech wybranych miastach regionu. Druga edycja przyniosła jeszcze większe efekty niż poprzednia – na rzecz zwierząt zebrano prawie 7 tysięcy złotych. W tym roku w ramach projektu „Uniwersytet pomaga” uczelnia wsparła także kampanię adopcyjną psów i kotów „Adoptuj! Nie kupuj!”, organizowaną przez Stowarzyszenie „Nadzieja na Dom”.

14 grudnia 2012 roku na Wydziale Prawa i Administracji odbył się Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt, podczas którego pracownicy wydziału mówili o prawnych aspektach doświadczeń prowadzonych na zwierzętach, niehumanitarnym ich traktowaniu, transportach koni, kosmetykach testowanych na zwierzętach i sytuacji schronisk. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie liceów oraz klas Uniwersytetu Śląskiego, studenci i pracownicy naszej uczelni. W roli ekspertów w zakresie praw zwierząt wystąpili m.in. prof. UŚ dr hab. Zygmunt Tobor i dr Agnieszka Bielska-Brodziak, a także przedstawiciele schronisk biorących udział w akcji „Uniwersytet Pomaga”.

Wśród nowych projektów w 2012 roku znalazła się m.in. inicjatywa przygotowana przez Samorząd Studencki we współpracy z Fundacją „Uśmiech Dzieciom” – dobroczynna zbiórka pod nazwą „Bukiety Dobroci”, polegająca na zastąpieniu tradycyjnie wręczanych promotorom na obronach prac dyplomowych wiązanek kwiatów – bukietami symbolicznymi, w postaci kartek-cegiełek. Dochód ze sprzedaży kartek został przekazany na zakup sprzętu ratującego życie dla Oddziału Neopatologii Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach. Do najbardziej aktualnych inicjatyw należy pomoc organizowana obecnie dla naszej studentki z Syrii, Dalal Younes, której dom w rodzinnym kraju został pod koniec grudnia zbombardowany.

Autorzy: Ewa M. Walewska
Fotografie: Agnieszka Szymala