Z końcem 2012 roku rozstrzygnięty został pilotażowy konkurs na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań

Praca dyplomowa jak wizytówka

Absolwenci UŚ zgłaszali prace w 10 obszarach, zaczerpniętych z Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010–2020. Największą popularnością cieszyły się technologie dla ochrony środowiska oraz technologie dla górnictwa i energetyki.

– Zgłoszone prace zaskoczyły nas i osoby oceniające bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Studenci coraz częściej świadomie wybierają nie tylko kierunek studiów, ale mają konkretny pomysł na siebie i konsekwentnie go realizują, szukając wymarzonego miejsca na rynku pracy – komentuje organizatorka konkursu, mgr Agnieszka Dunaj z Biura Karier UŚ.

I miejsce otrzymała praca mgr Moniki Kuraś z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ pt. Analiza uwarunkowań osuwisk na obszarze miasta i gminy Jordanów w systemach GIS. Dotyczy określania uwarunkowań geośrodowiskowych mogących służyć przewidywaniu niezwykle niebezpiecznego zjawiska osuwisk mas ziemnych i skalnych. Stanowią one stały element rzeźby terenu obszarów górskich, każdego roku skutkują uszkodzeniami i zniszczeniami zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, infrastruktury komunikacyjnej, ciągów przesyłowych oraz obszarów rolnych i leśnych. Zastosowane przez absolwentkę metody analizy rzeźby terenu, bazujące na statystykach Systemu Informacji Geograficznej, są skutecznym narzędziem w tworzeniu map podatności osuwiskowej. Wyniki zwycięskiej pracy znajdą zastosowanie m.in. w tworzeniu map zagospodarowania przestrzennego dla gmin oraz powiatów obszaru objętego badaniami. Prace były oceniane przez pracowników naukowych oraz przedstawicieli zaproszonych do współpracy podmiotów gospodarczych.

– Dużą radość sprawił mi fakt, iż sam prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk wspominał, żebym poważnie zastanowiła się nad studiami doktoranckimi. Wiele cennych rad usłyszałam od dr. hab. Przemysława Bukowskiego, reprezentującego Główny Instytut Górnictwa, który stwierdził, że powinnam zastanowić się nad publikacją mojej pracy oraz rozszerzeniem badań i analiz o kolejne karpackie obszary.

Aktualnie Monika Kuraś pracuje w firmie oferującej usługi w zakresie geologii złożowej, geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz projektowania górniczego kopalń głębinowych i odkrywkowych.

Mgr Marcin Stano z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – zdobywca II miejsca za pracę pt. Wielowymiarowy model złoża węgla kamiennego kopalni Knurów – Szczygłowice, tak opowiada o swoim udziale w konkursie: – Pewnego dnia zobaczyłem plakat, promujący pierwszą edycję konkursu. Pomyślałem, że przecież moja praca magisterska została napisana właśnie z myślą o opracowaniu czegoś przydatnego. Zwyciężczyni dodaje: – Podczas rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko geologa niejednokrotnie pytanie numer jeden dotyczyło tematu pracy magisterskiej. Pamiętajmy, że praca dyplomowa, to nasza wizytówka!

Kolejna edycja konkursu zostanie wkrótce ogłoszona na stronie internetowej UŚ.

Autorzy: Monika Zaręba