9 stycznia odbyła się konferencja prasowa pt. „Jak podnieść poziom matur w woj. śląskim?” inaugurująca nową inicjatywę uczelni

Uniwersytet Śląski Maturzystów

Podczas konferencji Jadwiga Brzdąk, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, przedstawiła dane dotyczące poziomu zdawalności oraz wyników egzaminów maturalnych w województwie śląskim w ubiegłym roku szkolnym. W ocenie ekspertów maturzystom brakuje nie tylko wiedzy: – Mają problemy z dokładnym czytaniem poleceń, źle organizują sobie pracę lub piszą bez planu, brakuje im też umiejętności syntezy – zauważyła dr Danuta Krzyżyk, adiunkt z Wydziału Filologicznego UŚ, zasiadająca również w maturalnych komisjach egzaminacyjnych.

Główną misją Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów jest zaoferowanie młodym ludziom z województwa śląskiego usług edukacyjnych, które będzie charakteryzował wysoki poziom merytoryczny, połączony z nowoczesną formą warsztatową. Za nowoczesną formę warsztatową pomysłodawcy rozumieją taką, w ramach której używane będą nowoczesne technologie, np. internet.

– Obecnie internet często jest zamknięty w klasach informatycznych, a przecież jest to bardzo przydatne narzędzie do nauki również innych przedmiotów – zauważyła Domnika Hofman, koordynator Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów. Forma warsztatowa ma być oparta o koncepcję nauki przez doświadczenie. – Chcemy dać przestrzeń maturzystom do tego, aby mogli próbować i sami szukać rozwiązań.

Uniwersytet Śląski Maturzystów oferuje przede wszystkim warsztaty maturalne, które całościowo przygotowują do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym z dziesięciu przedmiotów. Przedmioty podzielone są na różne moduły tematyczne (jeden moduł to 10 godzin) – tak, aby maturzysta mógł wybrać to, co go interesuje lub to, z czym ma największy problem. Zajęcia są też podzielone czasowo. Maturzysta może wybrać opcję intensywną, weekendową (2 spotkania po 5 godzin), lub zajęcia może mieć rozłożone w czasie (5 spotkań w dni powszednie po 2 godziny). Główna metoda, która będzie stosowana, to blended learning, czyli „miksowanie” konwencji. Z jednej strony będzie to spotkanie z wykładowcątrenerem, a drugiej – używanie nowoczesnych technologii. Ponadto preferowanym systemem notowania będą tzw. mapy myśli, czyli system, który pozwala na nielinione tworzenie notatek oraz pokazywanie różnych zależności. UŚM stawia również na multimedia, prace projektowe i techniki ułatwiające zapamiętywanie.

– Uniwersytet i szkoła to naczynia połączone – powiedział prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów. – One zawsze na siebie oddziałują, współpracują ze sobą. Ta współpraca wykracza bardzo daleko poza prostą relację, że szkoła ponadgimnazjalna dostarcza kandydatów na studia, natomiast studia kształcą nauczycieli, którzy potem wracają do szkół i kształcą następnych kandydatów na studia. Uniwersytet od kilku lat podlega bardzo intensywnej transformacji i, moim zdaniem, zmierza coraz bardziej w stronę instytucji pożytku publicznego, to znaczy takiej, która swojej roli, misji i zadań nie koncentruje wyłącznie na prowadzeniu badań naukowych i studiów wyższych, ale stara się w rozmaitych formach stać się przydatną społeczeństwu.