Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Rostańskiego


wybitnego botanika, specjalisty w zakresie taksonomii roślin,
znawcy rodzaju wiesiołek Oenothera,
autora licznych monografii i prac naukowych,
Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
w latach 1984–1987,

Kierownika Katedry Botaniki Systematycznej w latach 1977–2004,
zasłużonego pracownika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
niekwestionowanego autorytetu naukowego,
uznanego w kraju i za granicą.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki
łączył funkcje wybitnego Uczonego i Pedagoga –
wychowawcy wielu pokoleń uczonych,
dla których pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

W Osobie Pana Profesora utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca
i prawego charakteru, cieszącego się powszechnym i zasłużonym
szacunkiem, uhonorowanego za swą działalność
oraz dokonania naukowe
najwyższymi odznaczeniami państwowymi i nagrodami.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej, życzliwy
i całkowicie oddany służbie drugiemu. W naszej pamięci na zawsze
pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu, mądry, prawy
i szlachetny, wspaniały Przyjaciel.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i smutku

Senat i Rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996
oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
prof. UŚ dr hab. Heleny Danel-Bobrzyk


Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
w latach 1978–1981, 1984–1990 i 1999–2002
oraz Prodziekan Wydziału w latach 1996–1999,
Dyrektora Instytutu Wychowania Muzycznego i Plastycznego w latach 1980–1981,
Kierownika zakładów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego oraz Wydziału Artystycznego,
pedagoga, autorytetu w zakresie pedagogiki muzycznej, dyrygenta chórów i zespołów muzycznych,
związanej z Uniwersytetem Śląskim od 1971 roku.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki
znakomicie łączyła funkcje Uczonego i Nauczyciela – wychowawcy
młodszej generacji pedagogów, dla których na zawsze pozostanie
niedoścignionym wzorem i Mistrzem.

Za działalność i dokonania naukowo-artystyczne, dydaktyczne
i organizacyjne uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi
oraz nagrodami i wyróżnieniami.

Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność
wobec drugich oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pani Profesor
osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

W naszej pamięci pozostanie jako wielki Człowiek, wybitna Uczona,
znakomita Humanistka i wspaniały Przyjaciel, życzliwa, mądra i szlachetna.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Pani Profesor,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i smutku

Senat i Rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996
oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
dr Beaty Kozieł


cenionego nauczyciela akademickiego
i pracownika naukowego,
adiunkta w Instytucie Nauk o Edukacji
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
Uniwersytetu Śląskiego.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało.
Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Mikołaja Stańczyka


studenta Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
młodego człowieka pełnego naukowych zainteresowań,
stypendysty ministra na rok akademicki 2011/2012
za osiągnięcia w nauce.

Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom,
których ta śmierć najbardziej dotknęła
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu

Rektor oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach