Kronika UŚ

586 dni stanu wojennego

Od 10 do 21 grudnia przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego można było oglądać wystawę pt. „586 dni stanu wojennego”. Ekspozycja prezentowała – w układzie chronologicznym – najważniejsze wydarzenia i zjawiska okresu stanu wojennego w Polsce. Kolejne plansze przedstawiały: strajki i pacyfikacje, przejawy oporu społeczeństwa, oblicze realnego socjalizmu – kolejki, podwyżki cen w lutym 1982 roku, weryfikacje pracowników administracji, nauczycieli i dziennikarzy, manifestacje 3 maja i 31 sierpnia 1982 roku, reakcje świata na stan wojenny w Polsce, internowania, pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1983 roku. Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej.

UŚ otrzymał sprzęt ratujący życie

17 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się szkolenie dla pracowników uczelni z obsługi defibrylatorów. Sprzęt ratowniczy został zakupiony dzięki dofinansowaniu z PZU, który przekazał na ten cel około 50 tys. zł. Defibrylatory zostały umieszczone w niektórych budynkach wydziałów i innych jednostkach naszej uczelni. W nowym roku uczelnia będzie starać się o pozyskanie dodatkowego sprzętu, który zostanie umieszczony w każdej jednostce Uniwersytetu.

PEPP 2013

Od 7 do 11 stycznia Wydział Prawa i Administracji UŚ gościł uczestników prestiżowego międzynarodowego programu prawa prywatnego dla doktorantów i absolwentów prawa pt. PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates. Uczestnikami programu byli doktoranci z wydziałów prawa: Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu w Cambridge, Instytutu im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Hamburgu, Bucerius Law School w Hamburgu, Uniwersytetu w Walencji, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

PEPP jest międzynarodowym programem przeznaczonym dla wyróżniających się uczestników studiów doktoranckich i absolwentów wydziałów prawa odbywających studia w jednostkach naukowych uczestniczących w PEPP i prowadzących badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim. Każda edycja programu odbywa się w ramach jednego roku akademickiego i składają się na nią cztery kursy. Konkurs zorganizowany został po raz trzeci. Uczestnicy przebywali przez tydzień w ośrodkach naukowych, które organizowały konferencje i warsztaty naukowe wedle następującego porządku: Hamburg (październik), Katowice (styczeń), Cambridge (marzec), Walencja (czerwiec). Kursy obejmują wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria pomyślane tak, aby budziły zainteresowanie wszystkich uczestników programu, niezależnie od ich specjalizacji. W trakcie programu uczestnicy przygotowują wystąpienia, a także pracują drużynowo nad kazusem, który jest przedmiotem symulacji postępowania typu moot court według reguł obowiązujących przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

Rusza Uniwersytet Śląski Maturzystów

9 stycznia w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej odbyła się konferencja prasowa pt. „Jak podnieść poziom matur w woj. śląskim?”, inaugurująca nowa inicjatywę uczelni – Uniwersytet Śląski Maturzystów. W spotkaniu udział wzięli: prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów; Jadwiga Brzdąk, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie; Dominika Hofman, koordynator Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów; dr Danuta Krzyżyk, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UŚ; mgr Jadwiga Witek, rzecznik prasowy CINiBA. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dane statystyczne dotyczące zdawalności i średnich wyników egzaminów maturalnych w województwie śląskim. Przedstawiono również projekt Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół odbywaponadgimnazjalnych z regionu, a jej celem jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do matury.

Noc Biologów 2013

11 stycznia odbyła się druga „Noc Biologów” – ogólnopolska akcja, w której biorą udział uniwersyteckie wydziały przyrodnicze z całej Polski, w tym także Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Przedsięwzięcie ma na celu pokazanie, jak wyglądają nowoczesne laboratoria, jak prowadzi się prace badawcze i kształci przyszłych biologów, biotechnologów czy specjalistów zajmujących się ochroną środowiska. Tegorocznym tematem przewodnim stało się hasło „Życie to ruch”. W ramach wydarzenia zaplanowano wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne, które przybliżyły świat przyrody. Inicjatywa skierowana była przede wszystkim do młodzieży szkolnej, ale uczestniczyć w niej mogli wszyscy zainteresowani, którzy chcieli odwiedzić nowoczesne laboratoria oraz zapoznać się z tematyką badawczą realizowaną przez naukowców Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Uczestnicy mieli okazję przeprowadzić eksperyment usuwania reaktywnych form tlenu, dokonać sekcji owada i serca ssaka, izolować ludzkie DNA z materiałów biologicznych, śledzić ruch chromosomów podczas podziałów komórkowych, przygotować preparaty mikroskopowe tkanek roślinnych i zwierzęcych, poznać tajniki ruchu roślin i zwierząt, a także zbadać wydolność własnego organizmu. Jedną z atrakcji „Nocy Biologów” były również pokazy metod testowania sztucznych narządów i biomateriałów oraz metod działania elektroencefalografii.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rybniku

13 stycznia w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku odbył się regionalny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach imprezy miały miejsce liczne atrakcje. Pracownicy Instytutu Fizyki i Pracowni Dydaktyki Biologii zorganizowali wyścigi samochodowo-rowerowe i zaprezentowali rower-elektrownię. Odbyła się gra w wielkie warcaby oraz pokazy badań EKG, EEG i spirometrii. Członkowie Koła Oświeconych, działającego w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, przedstawili dwie sztuki księcia Adama Czartoryskiego: Kawę i Panny na wydaniu (w strojach z Opery Śląskiej w Bytomiu). Oprócz tego można było zobaczyć wystawy prac słuchaczy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wystawę skamieniałości i minerałów oraz wziąć udział w konkursach muzycznych. Dodatkową atrakcję stanowiła wizyta dinozaura z Muzeum w Sosnowcu, którego można było podziwiać w holu głównym Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku. Podczas wydarzenia zagrali m.in.: Carrantuohill, Myslovitz, Renata Przemyk i Justyna Steczkowska. Tegoroczna zbiórka funduszy przeznaczona jest na pomoc dla najmłodszych i seniorów.

I Festiwal Podróżniczy Wydziału Nauk o Ziemi

Od 15 do 17 stycznia na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbywał się I Festiwal Podróżniczy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mieczysław Bieniek – były górnik kopalni „Mysłowice-Wesoła”, obecnie podróżnik i autor książek podróżniczych, oraz Aleksandra Dzik – alpinistka, skialpinistka, zawodniczka w rajdach przygodowych. W wydarzeniu uczestniczyła również: ekipa „Busem przez świat” – grupa podróżujących po świecie młodych ludzi z całej Polski, członkowie fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty” oraz studenci, którzy opowiadali, jak podróżować za niską cenę. Ideą przedsięwzięcia było promowanie podróży, poznawania nowych zakątków zarówno Polski, jak i całego świata.

Podpisanie umowy partnerskiej członków Śląskiego Klastra Multimedialnego

W ramach realizacji projektu „Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”, 15 stycznia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego miało miejsce podpisanie umowy partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego. Dokument sygnowali założyciele i członkowie klastra: przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sektor nauki), Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. (sektor otoczenia biznesu) oraz reprezentanci sektora biznesu – Ksawery Kaliski, właściciel firmy „Artmediale”, Marek Gajewski i Jakub Solak, członkowie Zarządu CodePill sp. z o.o., Rafał Sapota, właściciel firmy FHU Vermont, Andrzej Szandała, właściciel firmy „Intersieć”, Arkadiusz Rusin, właściciel firmy IT Master, Artur Szyduczyński, właściciel Regionalnego Centrum Serwisowego, Maciej Stanusch, prezes zarządu Stanusch Technologies SA. Gośćmi spotkania byli również: Tadeusz Donocik prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Grażyna Dziedzic – prezydent Rudy Śląskiej oraz Tomasz Ginter – kierownik referatu w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Umowa partnerstwa powołuje Śląski Klaster Multimedialny jako sieć współpracy opartą na zaufaniu, która stymuluje aktywność innowacyjną podmiotów w nim skupionych. Określa jego cele, strukturę, zasady organizacji i zarządzania.

Dyskusja pt. „Być narodem? Ślązacy o Śląsku”

15 stycznia w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ odbyła się dyskusja pt. „Być narodem? Ślązacy o Śląsku”. W spotkaniu udział wzięli: dr Elżbieta Sekuła (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), dr Małgorzata Myśliwiec (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ), prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki (Instytut Socjologii UŚ), dr Tomasz Słupik (Instytut Nauk Politycznych UŚ). Dyskusję poprowadziła mgr Weronika Ślęzak-Tazbir (Instytut Socjologii UŚ). Przyczynkiem do rozmowy stała się książka pt. „Być narodem? Ślązacy o Śląsku” Elżbiety Sekuły, Bohdana Jałowieckiego, Piotra Majewskiego oraz Waltera Żelaznego.

Podpisanie porozumień o współpracy z gminami

„Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap) to projekt badawczy zrzeszający pracowników kilku ośrodków naukowych, którego koordynatorem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Już wkrótce z wyników jego badań będą mogły skorzystać władze samorządowe gmin związanych obszarowo ze zbiornikiem zaporowym w Goczałkowicach. Porozumienia o współpracy z gminami podpisane zostało 16 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. W spotkaniu udział wzięli prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny. Ceremonii podpisania dokumentów towarzyszył panel ekspertów „Partnerstwo dla innowacyjności. Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem”.

Prelekcja o konflikcie w Syrii

17 stycznia w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego zorganizował prelekcję pt. „Konflikt w Syrii w kontekście starcia na Bliskim Wschodzie”. Spotkanie miało na celu nie tylko przybliżenie uczestnikom tematyki konfliktów bliskowschodnich, było również formą wsparcia studentki Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego – Dalal Younes, która w lipcu 2011 roku była zmuszona uciekać przed konfliktem do Polski. W ramach spotkania Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych zaplanowało debatę. W prelekcji udział wziął dr Adam Krawczyk, specjalista w tematyce terroryzmu i konfliktów na Bliskim Wschodzie, oraz Dalal Younes, która opowiedziała o własnych przeżyciach związanych z wojną.

W świecie logopedii – ABC dobrej komunikacji

18 stycznia w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach miało miejsce III seminarium studenckie pt. „W świecie logopedii – ABC dobrej komunikacji”, którego organizatorami był Instytut Języka Polskiego oraz Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.