Noc Biologów 2013

11 stycznia na Uniwersytecie Śląskim odbyła się druga „Noc Biologów”.
Jej organizatorem był Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
11 stycznia na Uniwersytecie Śląskim odbyła się druga „Noc Biologów”. Jej organizatorem był Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
Inauguracja „Nocy Biologów” odbyła się na deptaku przed rektoratem
UŚ. Podczas pokazu „Nordic Walking – bieg po zdrowie” uczestnicy
mogli poznać aspekty zdrowotne tego sportu
Inauguracja „Nocy Biologów” odbyła się na deptaku przed rektoratem UŚ. Podczas pokazu „Nordic Walking – bieg po zdrowie” uczestnicy mogli poznać aspekty zdrowotne tego sportu
Można było zobaczyć wiele ciekawych eksponatów, np. kości mamuta
Można było zobaczyć wiele ciekawych eksponatów, np. kości mamuta
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty pt. „Z mikroskopem
za pan brat”
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty pt. „Z mikroskopem za pan brat”
Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt przygotowała warsztaty
pt. „Rusz głową z organellami”
Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt przygotowała warsztaty pt. „Rusz głową z organellami”
Pokaz „Co w mózgu piszczy, czyli EEG” przygotowany został przez
Katedrę Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii
Pokaz „Co w mózgu piszczy, czyli EEG” przygotowany został przez Katedrę Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora