ERASMUS jest dla Ciebie!

Czy chcesz zrealizować część swoich studiów w zagranicznej uczelni?
Czy chcesz odbyć praktykę (obowiązkową lub nieobowiązkową) w wybranym przez siebie zagranicznym przedsiębiorstwie lub instytucji?
Czy chcesz poznać inne kultury i obyczaje?
Czy chcesz pogłębić znajomość języków obcych?
Czy chcesz poznać studentów z całej Europy?
Czy chcesz wzbogacić swoje CV?

Jeżeli tak i jeżeli jesteś studentem studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich (dziennych bądź zaocznych), to program Erasmus jest stworzony właśnie dla Ciebie!

Do jakich krajów możesz wyjechać?

26 państw członkowskich Unii Europejskiej, 4 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii oraz Chorwacji i Turcji.

Na jak długo możesz wyjechać?

Wyjazdy stypendialne studentów w ramach programu Erasmus – zarówno w celu realizacji części studiów, jak i na praktykę – trwają od 3 miesięcy (minimalny wymagany okres pobytu w zagranicznej uczelni lub instytucji) do 12 miesięcy. Pamiętaj, że Twój wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w ciągu tego samego roku akademickiego, czyli – według zasad programu Erasmus – między 1 czerwca a 30 września kolejnego roku kalendarzowego. W trakcie całego pobytu musisz mieć status studenta. Nie możesz być w tym okresie urlopowany. Zachowujesz prawa do świadczeń stypendialnych uzyskane przed wyjazdem. Otrzymujesz stypendium programu Erasmus, które ma zrekompensować większe koszty zakwaterowania i utrzymania podczas pobytu poza granicami kraju (zwróć uwagę, że studiując w kraju, też ponosisz koszty).

Co zrobić, aby wyjechać?
Chcieć! To podstawowy warunek.

Jeżeli interesuje Cię wyjazd na studia, musisz wybrać uczelnię z listy instytucji partnerskich swojego wydziału lub instytutu (mamy obecnie blisko 400 umów z 250 uczelniami!). Udoskonalić – albo opanować – język, w jakim prowadzone są zajęcia w wybranej uczelni (nie zawsze jest to język kraju, w którym ona się znajduje). Jeżeli chcesz wyjechać na praktykę, wybierasz instytucję, w której chcesz ją odbyć. Oczywiście musisz pamiętać o języku roboczym, używanym w tej organizacji. Zadbaj o średnią i przemyśl uzasadnienie swojej kandydatury.

I wreszcie, weź udział w rekrutacji prowadzonej na Twoim wydziale (więcej informacji na stronie: www.erasmus.us.edu.pl oraz u koordynatorów wydziałowych). Rekrutacje przeprowadzane są przez jednostki dydaktyczne (wydziały lub instytuty) w semestrze letnim na cały kolejny rok akademicki. Dokładne terminy rekrutacji określane są przez te jednostki. W trakcie studiów w uczelni zagranicznej student programu Erasmus traktowany jest przez tę szkołę w taki sam sposób, jak jej studenci. To znaczy, że masz takie same prawa (i obowiązki) i nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat za naukę. Pamiętaj, w ramach programu Erasmus można wyjechać tylko raz na studia i raz na praktykę. Masz więc szansę na dwa wyjazdy stypendialne.

Dzięki programowi Erasmus, w ciągu 13 lat jego realizacji w Uniwersytecie Śląskim na stypendium wyjechało ponad 2600 studentów. Ponieważ gościmy coraz więcej obcokrajowców, masz szanse na spotkanie przyjeżdżających na naszą uczelnię studentów zagranicznych. Możesz także uczestniczyć w zajęciach prowadzonych gościnnie przez coraz liczniej przyjeżdżających do nas, w ramach Erasmusa, pracowników naukowych uczelni partnerskich.

Dział Współpracy z Zagranicą