30 listopada 2011 roku w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się seminarium naukowe pt. „Preferencje polityczne. Postawy – Identyfikacje – Zachowania”

Analiza zachowań wyborczych Polaków

Spotkanie stanowiło podsumowanie drugiego już projektu badawczego o tej samej nazwie, którego koordynatorami są dr Agnieszka Turska-Kawa oraz dr Waldemar Wojtasik z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Celem przedsięwzięcia, które ma charakter interdyscyplinarny, jest eksploracja zachowań wyborczych Polaków oraz ich analiza w kontekście aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych, przede wszystkim w zakresie ich percepcji przez wyborców.

Dr Waldemar Wojtasik i dr Agnieszka Turska-Kawa
Dr Waldemar Wojtasik i dr Agnieszka Turska-Kawa

– Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi realizującemu projekt, raport stał się kompleksową analizą zachowań wyborczych obywateli w mijającym roku. Wyniki projektu, ukierunkowane na diagnozę motywów różnicujących zachowania wyborcze, analizowane są w trzech wzajemnie uzupełniających się płaszczyznach: społecznej, politologicznej oraz psychologicznej. Każdego roku otrzymane wyniki stają się inspiracją, która nakreśla kierunki dalszych poszukiwań – komentuje dr Agnieszka Turska-Kawa, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej i koordynator projektu.

W projekcie uczestniczą zarówno pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich, jak i doktoranci oraz studenci (członkowie Studenckiego Zespołu Naukowego), którzy krok po kroku wdrażani są w metody doboru próby, warsztat prowadzenia badań, gromadzenia danych czy statystyczną analizę zebranych wyników.

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) i dr Radosław Solarz (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) i dr Radosław Solarz (Uniwersytet Wrocławski)

– W nowej edycji dołączyli do naszego zespołu naukowcy z Uniwersytetów Warmińsko- Mazurskiego, Podlaskiego, Gdańskiego i Warszawskiego, w większości członkowie Sekcji Badań Wyborczych przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Wyniki badań zostaną przedstawione także na II Kongresie Politologii w Poznaniu – mówi dr Waldemar Wojtasik, współkoordynator przedsięwzięcia.

Każdego roku najważniejsze wyniki projektu zostają zebrane w formie publikacji naukowej. Prezentowane są także na konferencji podsumowującej kolejną edycję badań. W tym roku odbyła się ona w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pośród licznych wystąpień głos zabrał m.in. dr hab. Robert Alberski (UW), który odniósł się do czynników wpływających na decyzję wyborców w wyborach samorządowych. Z kolei mgr Żaneta Krawczyk-Antońska (UŚ) poruszyła temat stosunku Polaków do wydarzeń posmoleńskich w perspektywie deklarowanych preferencji politycznych. Pośród licznie zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, dr Marzena Cichosz, dr hab. Dariusz Skrzypiński oraz dr Radosław Solarz.

Podwójną rolę w realizowanym projekcie odegrał dr Zbigniew Widera, prezes Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego, wydawca i uczestnik projektu, który z jednej strony umożliwił materializację badań poprzez wydanie książki, z drugiej zaś uczestniczył jako autor analizy i słuchacz konferencji.

– „Preferencje polityczne” to projekt i wydawnictwo unikatowe w skali całego kraju, które zostało zainicjowane przez dr Agnieszkę Turską-Kawę oraz dr. Waldemara Wojtasika – podkreśla dr Zbigniew Widera. – Obecnie rozwijana jest koncepcja rozbicia publikacji i wydawania dwóch równoległych numerów, jednego badawczego, drugiego zaś teoretycznego. Pozwoli to nam poszerzyć możliwości publikacyjne, ale ułatwi także otwarcie na nowe metody i instrumenty – dodaje.

Konferencja zaowocowała burzliwymi dyskusjami prelegentów ze słuchaczami oraz zaproszonymi gośćmi. Stanowiła zarazem zapowiedź kolejnej – trzeciej edycji projektu badawczego „Preferencje polityczne. Postawy – Identyfikacje – Zachowania”.

Zainteresowanych informujemy o możliwości darmowego pobrania pierwszej edycji raportu pod adresem: www.badania-elektoratu.us.edu.pl/numer1.html (wersja PDF).

Autorzy: Jarosław Wichura
Fotografie: Dominik Alberski