Na uczestników Nocy Biologów czekało wiele atrakcji. Jedną z nich był wyścig psich zaprzęgów
13 stycznia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska odbyła się I Ogólnopolska Noc Biologów

Sekcja karaczana w świetle księżyca

Celem akcji było przypomnienie, że nauki przyrodnicze są fascynujące i warte studiowania. Impreza skierowana była do młodzieży szkolnej oraz społeczności regionu. Organizatorzy oprowadzili uczestników po nowoczesnych laboratoriach badawczych oraz przybliżyli temat kształcenia biologów, biotechnologów i specjalistów zajmujących się ochroną środowiska.

Tegoroczna Noc Biologów, nad którą honorowy patronat objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, odbywała się pod hasłem „Strategie przeżycia zimy roślin i zwierząt”. Wieczór rozpoczął się zajęciami plenerowymi na deptaku przed rektoratem, gdzie atrakcją były: wyścig psich zaprzęgów, pokaz tresury psów, a także zimowej mody z przedstawieniem podstawowych zasad właściwego ubioru w czasie tej pory roku.

Goście Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska mogli obejrzeć, przygotowane przez pracowników i studentów, wystawy: „Nauka bez granic”, „Przyroda oczami naszych studentów” czy „Co warto wiedzieć o antybiotykach?”, zaś w „Kinie zimowym” można było obejrzeć ciekawe filmy przyrodnicze. Dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty, podczas których każdy odwiedzający mógł samodzielnie wykonać sekcję owada, zapoznać się z zasadami obrazowania pracy mózgu w trakcie prostych czynności oraz nauczyć się, jak odczytywać zapis EEG. Uczestnicy warsztatów mogli również zobaczyć wykresy EKG serca w różnych stanach funkcjonalnych i obserwować związki pracy serca z innymi parametrami (przewodnictwo skórne, częstość oddechów), dowiedzieć się, jak działa wariograf oraz poznać tajniki percepcji zmysłowej. Pracownicy i studenci Wydziału przedstawili także, z pomocą fantomów, podstawowe zasady resuscytacji. Warsztaty botaniczne, cieszące się dużym powodzeniem, przybliżały botanikę od strony praktycznej, a uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wybranymi roślinami barwierskimi oraz zobaczenia próbek tkanin ufarbowanych z wykorzystaniem naturalnych barwników roślinnych.

Podczas Nocy Biologów dla zwiedzających zostały otwarte ogólnowydziałowe pracownie i laboratoria
Podczas Nocy Biologów dla zwiedzających zostały otwarte ogólnowydziałowe pracownie i laboratoria

Podczas Nocy Biologów dla zwiedzających zostały otwarte ogólnowydziałowe pracownie i laboratoria, m.in.: pracownia mikroskopowa, biologii molekularnej i biotechnologii, biotechnologii środowiska, laboratorium chromatografii gazowej, laboratorium markerów i sekwencjonowania DNA, biologii komórki oraz skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej, mikroskopii konfokalnej czy laboratorium biologii molekularnej. W trakcie prowadzonych tam zajęć odwiedzający mogli m.in. zapoznać się z metodami laboratoryjnymi opartymi na wykorzystaniu niskich temperatur w badaniach histologicznych oraz z zasadami działania transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Przedstawiona została metoda wykrywania ołowiu w glebie i roślinach. Z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego można było zobaczyć powierzchnię różnych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Zaprezentowano, jak z wykorzystaniem czerwonej kapusty można wyznaczyć pH w warunkach domowych. Uczestnicy mogli wybarwić i obserwować (z wykorzystaniem mikroskopu) mikroorganizmy odpowiedzialne za prozdrowotne właściwości i wyborny smak kiszonek oraz nabiału. Zajęcia przedstawiające procedurę analizy śladów DNA pozostawionych na miejscu zbrodni oraz elektroforetyczny rozdział barwników spożywczych stosowanych w lodach – pozwoliły uczestnikom dowiedzieć się, na czym tak naprawdę polega praca w nowoczesnym laboratorium biologii molekularnej.

Studenci należący do kół naukowych przygotowali interaktywną ścieżkę dydaktyczną. Z pomocą członków Koła Biotechnologów GENERATIOn, uczestnicy Nocy Biologów izolowali DNA metodą kuchenną oraz zobaczyli z bliska kultury in vitro. Koło Naukowe Cytofile przygotowało zajęcia pt. „Zobacz, co pijesz”, podczas których poczęstunek herbatą połączony był z obserwacjami mikroskopowymi komórek liści herbaty. Koło Naukowe Widmo przygotowało ciekawy pokaz chemiczny oraz zaprezentowało podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Dla zwiedzających przygotowano również ciekawe konkursy z nagrodami, takie jak: „Namaluj śniegiem zwierzę”, „Przyroda zimą” oraz „Extreme Plastic Games PlastUŚ”, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Autorzy: Magdalena Pacwa-Płociniczak, Izabela Poprawa, Magdalena Rost-Roszkowska
Fotografie: Agnieszka Szymala, Anna Szczepanek