Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Filozofia Kanta i jej recepcja. Red. Andrzej J. Noras, Dariusz Bęben

HISTORIA. Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 3 (7). Red. Jerzy Sperka, Bożena Czwojdrak

SOCJOLOGIA. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 2. Red. Wojciech Świątkiewicz

Krzysztof Łęcki: Inny zapis. „Sekretny dziennik” pisarza jako przedmiot badań socjologicznych (na przykładzie „Dzienników” Stefana Kisielewskiego)

LITERATUROZNAWSTWO. Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 2, cz. 1: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. Bożena Tokarz

Romanica Silesiana. No 6: Postcolonialisme et fait litteraire. Ed. Krzysztof Jarosz

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 5: Podróże, wędrówki, włóczęgi. Red. Teresa Pyzik, Agnieszka Woźniakowska

JĘZYKOZNAWSTWO. Neophilologica. Vol. 23: Le figement linguistique et les trois fonctions primaires (prédicats, arguments, actualisateurs) et autres études. Réd. Wiesław Banyś, textes réunis par Alicja Hajok et Salah Mejri

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Alina Mitek- -Dziemba: Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia: Nietzsche, Wilde, Shusterman

PRAWO. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 8. Red. Maksymilian Pazdan

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 9. Red. Maksymilian Pazdan

PSYCHOLOGIA. Chowanna 2011, R. 54(68). T. 2 (37): Psychologia a prawo: płaszczyzny teoretyczne i aplikacyjne (związki i różnice). Red. Jan M. Stanik

NAUKI o ZIEMI. Geographia. Studia et Dissertationes. T. 33. Red. Tadeusz Szczypek

NAUKI o MATERIAŁACH. Grzegorz Haneczok: Relaksacje migracyjne w ciałach stałych

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Wieki Stare i Nowe. T. 4 (9). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz

ETNOLOGIA. Maciej Kurcz: Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności oraz procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie

SOCJOLOGIA. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych. Red. Adam Bartoszek, Urszula Swadźba

O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki. Próby refleksji. Red. Jacek Wódz

LITERATUROZNAWSTWO. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 21: Kobiety w literaturze Słowian Wschodnich. Red. Halina Mazurek, Beata Pawletko

Michał Krzykawski: L’effet Bataille. De la litterature d’exces a l’ecriture. Un texte-lecture

Filip Mazurkiewicz: Podróż na Atlantydę. O 1. tomie „Nowej baśni” Teodora Parnickiego

Jan Piotrowiak: Namysł i emocje. Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej

Zuzanna Szatanik: De-Shamed. Feminist Strategies of Transgression: The Case of Lorna Crozier’s Poetry

EDYTORSTWO. Niedrukowane dramaty Gabrieli Zapolskiej. T. 1: Nerwowa awantura oraz Pariasy. T. 2: Carewicz i Asystent. Red. Jan Jakóbczyk, wspołpr. Krystyna Kłosińska, Krystyna Gątkowska-Kralkowska, Magdalena Piekara, Jerzy Paszek

JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny. T. 4. Red. Joanna Przyklenk, Artur Rejter

Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność

DYDAKTYKA. Wiedza o języku w szkole i kompetencje językowe uczniów. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska

PRAWO. Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. Red. Rafał Blicharz, Michał Kania

PEDAGOGIKA. Anna Nowak: Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych

NAUKI TECHNICZNE. Dariusz Bochenek: Technologia wytwarzania i właściwości multiferroikowej ceramiki typu PFN

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Piotr Czerwiński: Формы личных имен русского речевого употребления. Обиходно-нетральне образования и некторе их производне [Fromy rosyjskich imion własnych i ich użycie. Formacje potoczne i niektóre ich pochodne]

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik: „Miło mi panią poznać”. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Wyd. 6. + płyta CD