Kariera na start

„Kariera na start” jest programem stażowym skierowanym do studentów i absolwentów wyższych uczelni. To projekt, który w oparciu o współpracę SMG/KRC Poland Human Resources, studenckich biur karier i firm stwarza możliwość odbycia stażu najlepszym studentom naszego województwa.

Projekt „Kariera na start” rozpoczął się w październiku 2011 roku i potrwa do września 2012 roku. Organizatorami przedsięwzięcia są SMG/KRC Poland Human Resources i „Dziennik Zachodni”. Projekt skierowany jest do studentów III, IV i V roku a także absolwentów, którzy w 2010 lub 2011 roku uzyskali tytuł wyższej uczelni. Uczestnicy konkursu walczą o płatny staż w jednej z firm zaangażowanych w program.

W akcję promocyjną programu włączyło się kilka znaczących organizacji. Patronat medialny nad programem objęli: „Dziennik Zachodni”, Radio Katowice, Telewizja Katowice, Radio Egida, „MANKO”, Parlament Uniwersytetu Ekonomicznego. Dzięki patronom medialnym, zaangażowaniu organizatorów oraz patronatowi honorowemu marszałka województwa śląskiego, projekt „Kariera na start” stał się programem realizowanym w myśl idei pomocy – z jednej strony młodym ludziom, którzy pragną zrobić swój pierwszy krok w karierze zawodowej, z drugiej strony pracodawcom, poszukującym najzdolniejszych osób do swoich zespołów.

Program składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich – rejestracja na stronie internetowej – potrwa do końca stycznia. Z tego powodu wszystkie osoby zainteresowane, a jeszcze niezapisane, zapraszamy do serwisu WWW, gdzie można dokonać rejestracji poprzez wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego. Na stronie internetowej, oprócz informacji dotyczących programu, można również znaleźć wiadomości na temat firm uczestniczących w programie, rodzaju oferowanego stażu czy zakresu obowiązków stażystów. Drugi etap, który rozpocznie się w lutym, będzie polegał na napisaniu krótkiej pracy problemowej na zadany przez firmę temat. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę pomysłowość, kreatywność a także twórczy sposób rozwiązywania problemów. Nad merytorycznym przebiegiem projektu czuwają: Studenckie Biuro Karier Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej, Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.

W konkursie studenci mają także okazję ocenić własne predyspozycje do pracy na konkretnym stanowisku w danej branży. Co ważne, krótkie tabelaryczne raporty z prac będą otrzymywali do wglądu tylko i wyłącznie biorący w tym etapie udział studenci i absolwenci. Każdy z nich otrzyma wgląd do własnego sprawozdania. Organizatorzy „Kariery na start” nie będą udostępniali wyników uzyskanych badań osobom trzecim.

Najlepsi kandydaci, wyłonieni z poprzednich etapów, zostaną skierowani na rozmowę kwalifikacyjną do firm fundujących staże. Będzie to ostatni, rozstrzygający etap programu. Do tej pory w program stażowy zaangażowali się: BZ WBK, Ataxo Poland, DMS Consulting, Bank BGŻ, Gallup Polska, UPOS System, inSolutions, Lear Corporation, NOMA2.

Korzyści z przystąpienia do projektu stażowego:

  • zdobycie doświadczenia zawodowego;
  • wykorzystanie wiedzy teoretycznej (nabytej podczas studiów) w trakcie praktycznego działania i współpracy z najlepszymi profesjonalistami danej branży;
  • sprawdzenie wiedzy i umiejętności podczas procesu rekrutacyjnego;
  • zdobycie cennego doświadczenia związanego z procesem rekrutacyjnym i poznanie własnych predyspozycji poprzez wykorzystanie serii testów przygotowanych przez firmę SMG/KRC Poland HR;
  • możliwość porównania swojej wiedzy i umiejętności z zasobami, które posiadają inni uczestnicy programu;
  • pozyskanie cennych referencji.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.karieranastart.pl oraz profilu na Facebooku. Na pewno warto zainwestować swój czas i wziąć udział w walce o płatne miejsca stażowe. Zapraszamy do udziału!

Zespół „Kariery na start”