Stopnie i tytuły naukowe

Doktora:

Dr Agnieszka Leonarska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Krzysztof Górny Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Rafał Doroz Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Anna Bień Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Marta Nadolna Wydział Filologiczny
Dr Aneta Banaszek-Szapowałowa Wydział Filologiczny
Dr Katarzyna Serafin Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Bogumiła Warząchowska Wydział Teologiczny
Dr Katarzyna Szopa Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Gabriela Barczyk Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Anna Brosch Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Monika Frania Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Monika Gontarska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Doktora habilitowanego:

Dr hab. Beata Kozłowska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Helena Szewczyk Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Elżbieta Stephan Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik Wydział Filologiczny
Dr hab. Gabriela Besler Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Aniela Matuszewska Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Justyna Sikorska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Zbigniew Dendzik Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Beata Mazepa-Domagała Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Mariusz Salamon Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Maciej Tramer Wydział Filologiczny