Nekrolog


Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
prof. dr. hab. Janusza Gruchały

długoletniego pracownika naukowego i cenionego nauczyciela akademickiego,
byłego kierownika Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku
Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Obszarem badań naukowych Profesora była polityka polska w monarchii habsburskiej, kwestia ukraińska w Galicji, stosunki narodowościowo-polityczne na Śląsku Cieszyńskim w końcu XIX i na początku XX wieku oraz historia Czechosłowacji i stosunków polsko-czechosłowackich w okresie międzywojennym.

Utraciliśmy Osobę serdeczną, służącą pomocą i dobrą radą,
oddaną ludziom i Uczelni.
Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia i żalu
składają
Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach