Drodzy Czytelnicy!

Zaczynamy nowy rok. I jak na nowy rok przystało, robimy plany, składamy sobie obietnice, ale i życzymy wszystkiego najlepszego. Również i my życzymy sobie i Wam wielu ciekawych tematów, interesujących rozmówców, atrakcyjnych konferencji i spotkań, z których będziemy mogli przedstawić relację. Lecz przede wszystkim, życzymy Wam pasji, która może być nie tylko sposobem na życie. Według Władysława Kopalińskiego, pasja to „namiętne przejęcie się czymś, zamiłowanie do czegoś, przedmiot czyjejś namiętności”. A więc realizując jakąś pasję, wkładamy w nią dużo serca. Jednak dla pasji trzeba się poświęcić. I często poświęcamy wolny czas, czas który można/należy poświęcić rodzinie, dzieciom, przyjaciołom. Ale pasja to nie tylko wyrzeczenia, ona przecież przynosi radość i sukcesy. I mimo pracy, jaką trzeba włożyć w realizację naszych marzeń, oby nam ich nie zabrakło w 2012 roku. Bo to one czynią życie bogatszym. Ale też z pokorą przyjmujmy niepowodzenia, bo one uczą nas bycia lepszym i tego, że czasami jesteśmy omylni, choćby nam się to bardzo nie podobało. Nie pozwólmy również, aby ktoś lub coś odebrał nam sens realizacji pasji i marzeń. A więc życzę też wytrwałości.

Jak pokazuje życie, dziś może być źle, ale jutro często bywa znacznie lepsze. Niech przykład profesora Walerego Pisarka, doktora honorowego Uniwersytetu Śląskiego, będzie dla nas wzorem niepoddawania się i wiary w lepsze jutro. To on, jak nikt inny, w mrocznych korytarzach kopalni Brzeszcze mógł pogrążyć się w najczarniejszej rozpaczy. Nie poddał się. Profesor Walery Pisarek jest nie tylko cenionym językoznawcą i prasoznawcą, specjalistą w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki, członkiem wielu komisji i towarzystw, autorem setek artykułów i wielu książek. Profesor Pisarek to także niezwykły człowiek – wielki optymista, który twierdzi, że jego praca w kopalni nie była okresem dramatycznym. „O wiele przyjemniej było pracować na dole, niż siedzieć w celi” – powiedział w wywiadzie dla „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”. Zachęcam do przeczytania rozmowy, którą z profesorem przeprowadziła redaktor Maria Sztuka.

Polecam również uwadze dwa artykuły poświęcone projektom badawczym. Pierwszy z nich – „Wartości – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich”, realizowany jest przez prof. UŚ dr hab. Urszulę Swadźbę z Instytutu Socjologii. Drugi – to projekt dr. Wojciecha Dobińskiego z Katedry Geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi, który bada wieloletnią zmarzlinę w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu.