Uroczystość odbywająca się w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zgromadziła wielu znakomitych gości
Jubileusz 20-lecia Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej

Niewielka społeczność wielkim atutem UŚ

Jednym z najistotniejszych wątków podnoszonych przy okazji dyskusji nad rolą szkolnictwa wyższego w Polsce, jest kwestia powiązań nauki z gospodarką. Przekonanie, że obie sfery powinny się do siebie mocniej zbliżyć, wybrzmiewa szczególnie mocno w kontekście wprowadzanych przez rząd reform szkolnictwa wyższego. O tym, jak dobre efekty może dać pogłębiona współpraca świata nauki i biznesu, doskonale zaświadczył jubileusz 20-lecia Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej.

Sala Marmurowa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zgromadziła 19 listopada 2011 roku liczne grono znakomitych gości, przybyłych celebrować okrągłą rocznicę działania wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Byli wśród nich zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, jak i absolwenci ŚMSH, dzisiaj reprezentujący sektor gospodarki.

Na początek zebrani mieli okazję obejrzeć filmik w dowcipny sposób obrazujący 20 lat historii szkoły. Jakkolwiek ówczesne fryzury budziły szeroki uśmiech, to wspomnienia niełatwych początków Szkoły, przecierającej szlaki rodzącej się polskiej demokracji i kapitalizmu, wywoływały wzruszenie na twarzach. Pierwszy dyrektor Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej prof. dr hab. Józef Kolonko porównał założenie Szkoły do lotu, mówiąc: – Trzeba było wyczuć moment, w którym da się oderwać od ziemi i mieć odwagę polecieć do przodu.

Obecny dyrektor ŚMSH prof. dr hab. Wojciech Czakon, obok podziękowań dla prof. Kolonki i swojej poprzedniczki prof. dr hab. Krystyny Jędralskiej, zwrócił uwagę na wartości przyświecające Szkole od początku jej funkcjonowania: autentyczne zaangażowanie oraz budowanie tożsamości i kultury. Również ,,międzynarodowość ŚMSH nie jest czczym sloganem. Szkoła współpracuje z takimi uczelniami, jak Graduate School of Management Clermont Ferrand, Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie czy Strathclyde University z Glasgow. Owocem kooperacji są dyplomy międzynarodowe dla absolwentów w dziedzinie finansów i audytu oraz zarządzania.

Prorektor UŚ ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik występowała na uroczystości w podwójnej roli. Najpierw, jako reprezentantka uczelni zaangażowanej w działanie Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej, odczytała list gratulacyjny JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, który objął patronat nad jubileuszem. Następnie podzieliła się z zebranymi wspomnieniami z początków działania Szkoły, którą współtworzyła, między innymi prowadząc zajęcia z psychologii po angielsku i francusku. Profesor Kożusznik zauważyła, że wówczas ŚMSH dawała studentom poczucie wolności i otwarcia na świat oraz – podobnie jak dziś – obcowania z elitą.

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Jan Pyka zwrócił uwagę, że założeniem Szkoły było pójście pod prąd masowości kształcenia, która obecnie jeszcze bardziej nas przytłacza, w kierunku elitarności. Udało się zarazem uniknąć niebezpieczeństwa skostnienia, bowiem ŚMSH cały czas się rozwija. Wiceprezydent Katowic Marcin Krupa dodał, że 20 lat to dobry okres na podsumowania i rozliczenia, a wniosek może być tylko jeden – koncepcja się sprawdziła.

Ukoronowaniem jubileuszu było ogłoszenie nominacji do nagrody Agere Auso, przyznawanej w uznaniu podejmowanych działań torujących drogę i wyrównujących szanse absolwentów polskich uczelni na rynku europejskim. Wyróżniona nominacją poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik w elektronicznym przekazie z Brukseli zaznaczyła, że Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa była pierwszą placówką, która zaczęła kształcić profesjonalną kadrę menadżerską. W ciągu 20 lat wykształciła blisko 800 menadżerów, zajmujących obecnie wysokie stanowiska kierownicze w takich firmach, jak: Unilever, Groupe Michelin, European Investment Bank, Pricewaterhouse&Coopers, Deloittle, Ernst&Young czy też w Komisji Nadzoru Finansowego.

Przedstawiciele innych nominowanych firm, wśród których znalazły się: Agata Meble, Elektrometal Cieszyn i Tauron, również wskazywali na wysokie kwalifikacje pracowników wywodzących się z ŚMSH. Laureat nagrody Agere Auso Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek w przesłanym liście określił Szkołę jako wielki sukces śląskiej nauki, zwłaszcza Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Zapewnił, że zawsze można na niego liczyć jako propagatora osiągnięć Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej.

Na koniec części oficjalnej zebrani usłyszeli jazzową aranżację hymnu Szkoły, a także kilka muzycznych standardów. W tym – jak przystało na międzynarodowy zasięg ŚMSH – francuskich i włoskich. Następnie jubileusz przeniósł się na korytarze Urzędu Wojewódzkiego, stając się miejscem dyskusji akademików oraz przybyłych przedsiębiorców i menadżerów. Nie słychać było jednak obaw przed skutkami recesji. Studenci Szkoły traktują kryzys jako pewne zadanie do rozwiązania i szansę dla siebie. Kształtowanie takiej właśnie pozytywnej mentalności docenił Radosław Gumułka, w imieniu absolwentów stawiając wszystkim wykładowcom symboliczną ocenę celującą za ich zaangażowanie i użyteczność przekazywanej wiedzy.

Autorzy: Tomasz Okraska
Fotografie: Tomasz Okraska