Prof. Walery Pisarek doktorem honoris causa UŚ

7 grudnia odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Waleremu Pisarkowi.
Na zdjęciu od lewej: recenzenci prof. zw. dr hab. Jerzy Bralczyk i prof.
dr hab. Małgorzata Kita, laudator prof. UŚ dr hab. Jacek Warchala,
dostojny doktorant prof. zw. dr hab. Walery Pisarek i JM Rektor UŚ
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
7 grudnia odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Waleremu Pisarkowi. Na zdjęciu od lewej: recenzenci prof. zw. dr hab. Jerzy Bralczyk i prof. dr hab. Małgorzata Kita, laudator prof. UŚ dr hab. Jacek Warchala, dostojny doktorant prof. zw. dr hab. Walery Pisarek i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Śląskiego prof. zw. dr. hab. Waleremu Pisarkowi cieszyła się
dużym zainteresowaniem pracowników i studentów uczelni oraz
zaproszonych gości i mediów
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Waleremu Pisarkowi cieszyła się dużym zainteresowaniem pracowników i studentów uczelni oraz zaproszonych gości i mediów
Laudację wygłosił prof. UŚ dr hab. Jacek Warchala, dyrektor Instytutu
Języka Polskiego
Laudację wygłosił prof. UŚ dr hab. Jacek Warchala, dyrektor Instytutu Języka Polskiego
Doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Walery
Pisarek
Doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Walery Pisarek
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś dokonał aktu promocji
dostojnego doktoranta
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś dokonał aktu promocji dostojnego doktoranta


Fotografie: Agnieszka Sikora