Kronika UŚ

Korzeniec prof. Zbigniewa Białasa nagrodzony

6 listopada ogłoszone zostały wyniki konkursu dla internautów w ramach przedsięwzięcia „Najlepsza książka na jesień”. Nagrodę w kategorii proza polska otrzymała książka pt. Korzeniec autorstwa prof. dr. hab. Zbigniewa Białasa z Wydziału Filologicznego UŚ. Wyboru najlepszych książek dokonało jury, równolegle miało miejsce głosowanie internautów, prowadzone za pośrednictwem strony internetowej: www.ksiazkanajesien.pl.

Spotkanie z Dieterem Schenkiem

14 listopada w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie z autorem książki pt. Noc Morderców Dieterem Schenkiem. Dieter Schenk jest historykiem, autorem książek o zbrodniach nazistowskich w Polsce; został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasług RP, jest Honorowym Obywatelem Miasta Gdańska. Wydarzenie nawiązywało do obchodów 70. rocznicy mordu dokonanego przez niemieckich nazistów na profesorach lwowskich uczelni. Kulminacyjnym punktem obchodów rocznicowych w Katowicach było poświęcenie pamiątkowej tablicy w krypcie katedry Chrystusa Króla. Organizatorem wydarzenia był katowicki oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- -Wschodnich.

„Nowe opisanie świata…”

17 i 18 listopada na Wydziale Filologicznym UŚ odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań”. Wydarzenie było okazją do podjęcia próby diagnozy współczesnej literatury oraz sztuki dla dzieci i młodzieży, rozumianych jako obszar oddziaływań współczesnych nurtów literackich, estetycznych, psychologicznych i filozoficznych.

Tematyka referatów obejmowała zagadnienia związane z takimi pojęciami kluczowymi szeroko rozumianej ponowoczesności, jak: gender, feminizm, dekonstrukcja, popkultura itd. W zamierzeniu organizatorów sesja naukowa miała przyczynić się do integracji środowisk związanych z badaniem różnorodności kulturowego świata dziecka: literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, bibliotekoznawców, tekstologów, grafików, edytorów, ilustratorów, pedagogów, psychologów, terapeutów i nauczycieli.

Organizatorkami konferencji były prof. UŚ dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska oraz dr Małgorzata Wójcik-Dudek z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ.

Noblista prof. Carlo Rubbia gościem Instytutu Fizyki UŚ

18 listopada gościem Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego był wybitny uczony, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki – profesor Carlo Rubbia, który wygłosił referat „The Marvellous Neutrino”. Wprowadzenia dokonał prof. dr hab. Krystian Roleder, dyrektor Instytutu Fizyki UŚ. Prof. Carlo Rubbia pracuje w Uniwersytecie w Pawii (Włochy). Jego działalność naukowa od lat 60. związana była z ośrodkiem naukowo-badawczym CERN. W 1984 roku otrzymał Nagrodę Nobla, wraz z Simonem van der Meerem, za odkrycie bozonów W i Z. Jest zagranicznym członkiem Polskiej Akademii Nauk. Obecnie kieruje projektem ICARUS, mających na celu badanie właściwości neutrin. W realizacji tego eksperymentu uczestniczy grupa polskich fizyków z różnych jednostek naukowych, m.in. z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja „Polityka historyczna...”

18 i 19 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywała się konferencja pt. „Polityka historyczna jako element budowy wizerunku Polski we współczesnym świecie”. Organizatorami wydarzenia byli: katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Pokolenie oraz NZS 1980. Konferencję poprowadził przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie Przemysław Miśkiewicz. W programie wydarzenia znalazły się liczne wykłady oraz sesje panelowe, dotyczące polityki historycznej. W dyskusji uczestniczyli m.in.: dyrektor katowickiego oddziału IPN dr Andrzej Drogoń, przewodniczący Stowarzyszenia NZS 1980 Zbigniew Kopczyński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński (na zdjęciu), członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Eugeniusz Gatnar oraz dziennikarz Piotr Semka.

20-lecie Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej

19 listopada w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej, wspólnej jednostki Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego. Obchodom jubileuszu towarzyszyło wręczenie wyróżnień „Agere Auso” w uznaniu podejmowanych działań torujących drogę i wyrównujących szanse absolwentów polskich uczelni na rynku europejskim. W uroczystości udział wzięli: JM Rektor UE prof. dr hab. Jan Pyka, prorektor UŚ ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz kadra dydaktyczna i studenci Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej.

Pluralizm mediów w Polsce

21 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się konferencja pt. „Pluralizm mediów w Polsce”. W wydarzeniu udział wzięli znani publicyści oraz przedstawiciele mediów regionalnych i ogólnopolskich, m.in. Igor Janke, Marek Magierowski, Łukasz Warzecha, Rafał Ziemkiewicz czy Marek Błoński. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Projekt Śląsk oraz biuro dr. Marka Migalskiego, posła do Parlamentu Europejskiego.

Przekazanie działki pod budowę nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji UŚ

22 listopada w Urzędzie Miasta Katowic prezydent Piotr Uszok oficjalnie przekazał na rzecz Uniwersytetu Śląskiego działkę pod budowę nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Wartość nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Świętego Pawła 3 wynosi 1 135 000 zł, a jej powierzchnia 2258 m². Własność została przekazana w drodze darowizny. W spotkaniu uczestniczyli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Katowic Piotr Uszok i dziekan Wydziału Radia i Telewizji prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz.

Nagrody Nobla Anno Domini 2011

23 listopada w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się seminarium pt. „Nobel Anno Domini 2011”. W programie znalazły się wystąpienia: prof. UŚ dr. hab. Marka Biesiady z Instytutu Fizyki UŚ, który mówił o problemie przyspieszającej ekspansji Wszechświata w kontekście ubiegłorocznej Nagrody Nobla, przyznanej dwóm niezależnym zespołom za odkrycie tego procesu; prof. dr. hab. Leszka M. Sokołowskiego z krakowskiego Obserwatorium Astronomicznego, który poruszył zagadnienie niezgodności wykrytej przez laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, oraz prof. dr. hab. Janusza Wolnego z Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, który opowiedział o Nagrodzie Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie kwazikryształów.

Festiwal Slajdów Podróżniczych

Od 25 do 29 listopada w Instytucie Fizyki UŚ odbywał się Festiwal Slajdów Podróżniczych „Kontynenty – Europa”. W programie Festiwalu znalazły się pokazy slajdów m.in. z: Białorusi, Francji, Norwegii, Hiszpanii, Albanii. Organizatorem imprezy było Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze „Garuda”.

Uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom

28 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2010/2011. Lista wyróżnionych liczyła 59 nazwisk. Gościem honorowym uroczystości był Bartosz Konopka – absolwent Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, reżyser, filmoznawca, nominowany w 2010 roku do amerykańskiej Nagrody Akademii Filmowej „Oscara” za krótkometrażowy film dokumentalny Królik po berlińsku. W uroczystości udział wzięli członkowie rodzin, przyjaciele wyróżnionych absolwentów, przedstawiciele władz miast uniwersyteckich, regionu i wymiaru sprawiedliwości, związani z Uniwersytetem Śląskim pracodawcy oraz przedsiębiorcy.

IT Academic Day 2011

29 listopada na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyła się konferencja IT Academic Day 2011. ITAD to cykl konferencji informatycznych, organizowanych przez studentów na uczelniach w całej Polsce. Organizatorem edycji 2011 była Grupa .NET UŚ „BIOS”, działająca przy Kole Naukowym Informatyków UŚ. Celem spotkań jest prezentacja aktualnej wiedzy dotyczącej programowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych przez firmę Microsoft. Konferencja adresowana była zarówno do specjalistów IT, jak również osób rozpoczynających przygodę w świecie technologii Microsoft.

VII Dyskusja Panelowa

2 grudnia w Instytucie Fizyki UŚ odbyła się VII Dyskusja Panelowa pt. „Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem”. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania było „Nasze miejsce we Wszechświecie”. Dyskusja miała charakter interdyscyplinarny, wykłady wygłaszali – między innymi – fizycy, astronomowie i filozofowie.

Wręczenie dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy

3 grudnia w Instytucie Matematyki UŚ odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom ogólnopolskiego konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych. Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1974 roku. Oceny prac opublikowanych z tego zakresu dokonuje trzynastoosobowe jury, wybierane co dwa lata spośród specjalistów z całej Polski. Laureaci konkursu otrzymują, oprócz dyplomów, nagrody pieniężne ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Waleremu Pisarkowi

7 grudnia na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Waleremu Pisarkowi. Wniosek Rady Wydziału Filologicznego został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 27 września 2011 roku. Prof. Walery Pisarek jest cenionym w Polsce i na świecie prasoznawcą i komunikologiem, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest także autorem popularnych słowników ortograficznych. Opublikował kilkanaście książek oraz ponad 400 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.