Dyskusja podczas spaceru z dr Kingą Araya
Dzień Kultury Kanadyjskiej 2011

Z perspektywy transkulturowej

Tegoroczny Dzień Kultury Kanadyjskiej przyciągnął ponad 200 słuchaczy – zarówno studentów, jak i pracowników naukowych. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Centrum Studiów Kanadyjskich przy współpracy Studenckiego Koła Kanadystów oraz Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych.

 

Dzień Kultury Kanadyjskiej to wydarzenie cykliczne, organizowane niemal od 2001 roku. Wśród licznych gości, którzy odwiedzili dotąd Centrum Studiów Kanadyjskich, znaleźli się wiodący specjaliści w dziedzinie kanadystyki. W tym roku dr Eugenia Sojka – dyrektor CSK oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, zaprosiła prof. Marlene Atleo – wykładowca Uniwersytetu Manitoba w Kanadzie, polsko-kanadyjską artystkę konceptualną dr Kingę Araya (Rzym) oraz berlińską fotografkę, mgr Roswitha Majchrzak.

Dzień rozpoczął się uroczystym powitaniem gości przez dr Eugenię Sojkę oraz dr. hab. Rafała Molenckiego – dziekana Wydziału Filologicznego UŚ, dr. hab. Krzysztofa Jarosza – prodziekana ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Filologicznego oraz dr hab. Małgorzatę Nitkę – wicedyrektora Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych.

Tematem, który połączył wykłady, prezentacje i warsztaty, był dialog międzykulturowy. Tożsamość mniejszości żyjących w Kanadzie przedstawiona została z perspektywy wielo- i transkulturowej. W swoich wykładach i prezentacjach prelegenci poruszali tematy związane z dziedzictwem kulturowym, przedsięwzięciami organizowanymi z myślą o utrwaleniu i promowaniu kultury i tradycji poszczególnych rejonów, a także zagadnienia związane z szeroko rozumianym pojęciem ojczyzny, migracji, podróży oraz wędrówkami w przestrzeniach miejskich i intelektualnych. Nie zabrakło także prezentacji związanych z eksperymentalnymi dyskursami kina i literatury.

Wykład prof. Marlene Atleo z Uniwersytetu Manitoba w Kanadzie
Wykład prof. Marlene Atleo z Uniwersytetu Manitoba w Kanadzie

W wykładzie „Ślązaczka z Roździenia – ucząc nauczycieli o kanadyjskim poszukiwaniu sensu i tożsamości” prof. Atleo zwróciła uwagę na swoje śląskie i niemieckie korzenie, wykorzystując osobiste poszukiwanie tożsamości jako kluczowy element w nauczaniu transkulturowym, które jest przedmiotem jej pracy akademickiej. Prof. Atleo bliżej przedstawiła badane przez nią metodologie w warsztacie akademickim „Strategie narracyjne ludności rdzennej: splatanie mitu, historii i teraźniejszości w procesie kulturowego przetrwania [survivance’u]”. Dr Araya, w wykładzie „Dziesięć kroków: dążąc do wyczerpania sensu”, wykorzystała swoje prace jako podstawę do transkulturowych refleksji dotyczących tożsamości diasporycznej. Temat ten stał się pretekstem do spaceru po Sosnowcu w ramach warsztatu „Spacery po-wygnańcze: polsko-kanadyjska flânerie w Sosnowcu”. Mgr Majchrzak zaprezentowała swoje fotografie rdzennych mieszkańców Wyspy Vancouver w prezentacji „Moje odkrycie Pierwszych Narodów w Kanadzie”.

Studenci studiów doktoranckich i magisterskich, zaangażowani w działalność Studenckiego Koła Kanadystów, również przygotowali prezentacje i warsztat akademicki. Podczas porannej sesji doktorant w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz opiekun Koła Kanadystów – Rafał Madeja przedstawił „Splecione sznurkiem opowieści rdzennej ludności Kwiakiutl”, którym towarzyszył warsztat umożliwiający studentom wykonanie kilku „przeplatanek”. Katarzyna Michalczyk, doktorantka, zaprezentowała „Feministyczne (re)wizje w eksperymentalnych pracach audiowizualnych Kiki Thorne i Dany Claxton”. W sesji popołudniowej udział wzięły studentki studiów magisterskich w IKiLA: Patrycja Godlewska (Prezes SKK) przedstawiła „Wielokulturowy kolaż w jazzowej ramie”, natomiast Dorota Sokołowska, która omówiła „Stereotypy tożsamości narodowej. Konstruowanie tożsamości przez siebie i Innego. Różnice pomiędzy Kanadą a USA”, podsumowała całość quizem. Kolejna magistrantka, Dominika Górecka, przygotowała test wiedzy o Kanadzie dla uczniów liceów zaproszonych na DKK (Liceum im. Karola Miarki w Żorach oraz Liceum w Siewierzu). Wyświetlenie filmu The Snow Walker (opartego na opowiadaniu Walk Well My Brother Farleya Mowata) zwieńczyło i podsumowało Dzień.

Bogaty program tegorocznego Dnia Kultury Kanadyjskiej wysunął na pierwszy plan istotę transkulturowego dialogu między większością i mniejszościami. Mając świadomość, że Polska również staje się wielokulturowa, łatwo dostrzec, że tego typu przedsięwzięcia są inspirujące dla poszanowania różnorodności i heterogeniczności. Ufamy, że działalność Centrum Studiów Kanadyjskich spełni kluczową rolę w przybliżaniu tej wiedzy studentom.

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem informacji na ten temat zapraszamy na strony www.css.us.edu.plg oraz https://profiles.google.com/csscus.

Autorzy: Patrycja Godlewska
Fotografie: Dorota Szczęsny