Arkadiusz Gola w Muzeum Śląskim prezentował swoje fotografie przedstawiające śląski krajobraz
Spotkanie z fotografią w Muzeum Śląskim

Śląski krajobraz postindustrialny

Muzeum Śląskie z okazji „Nocy Muzeów 2011” przygotowało dla odwiedzających bogaty program. Jednym z punktów było spotkanie z Arkadiuszem Golą, dotyczące granic subiektywizmu w jego fotografii dokumentalnej.

14 maja można było zobaczyć wystawę fotografii pt. „Stany graniczne”, która jest podsumowaniem 20 lat twórczości Arkadiusza Goli. Ekspozycja przedstawiła blisko 60 prac z różnych okresów twórczości fotoreportera. Dla autora stany graniczne to przestrzeń poza centrami dużych miast, kontrast, który różni prowincję od centrum. Arkadiusz Gola wyznaje, że takie miejsca znajdują się nawet w środku aglomeracji. Wystarczy spojrzeć na niektóre podwórza kryjące się za bramami kamienic – takich obrazów nie spotkamy w Europie Zachodniej. Fotograf chce w swoim dokumencie pokazać Katowice oraz inne śląskie miasta z zupełnie innej perspektywy – z perspektywy podwórek, z wszystkimi ich niedoskonałościami.

Arkadiusz Gola fotografuje przede wszystkim śląski krajobraz postindustrialny, człowieka w poprzemysłowym otoczeniu. Jednym z tematów jego twórczości jest górnictwo – nie tylko kopalnie, ich pracownicy, ale także osiedla górnicze i hałdy. Podczas spotkania Gola zaprezentował m.in. cykl „Kobiety kopalni”, przedstawiający portrety kobiet pracujących przy mechanicznej przeróbce węgla, przy windach, w lampowni. Celowo nie fotografował kobiet pracujących w biurach. Chciał przez to uwiecznić zanikające zjawisko – kobiety, które znalazły zatrudnienie w kopalniach, pod ziemią.

Zdaniem Arkadiusza Goli fotografii dokumentującej górnictwo i wszystkie zjawiska społeczne z nim związane wciąż jest niewiele. Uważa przemiany na Górnym Śląsku za tak dynamiczne, że wkrótce wiele charakterystycznych elementów może bezpowrotnie zniknąć. Autor wystawy „Stany graniczne” wybrał fotografię czarno-białą, nie kolorową. Uważa, że intensywne barwy mogłyby rozproszyć widza, odciągnąć uwagę od tematu obrazu. W ten sposób fotograf chce pokazać świat w jak najbardziej neutralny, obiektywny sposób.

Autorzy: Joanna Dawidowska
Fotografie: Joanna Dawidowska