5 i 6 maja na Uniwersytecie Śląskim odbywały się bezpłatne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym, przeznaczone dla uczniów I i II klas ponadgimnazjalnych
Nowy rok akademicki z nową ofertą edukacyjną

Zaproszenie na UŚ

5 maja ruszyła Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia na Uniwersytecie Śląskim. W roku akademickim 2011/2012 na studentów czeka 17,5 tysiąca miejsc (w tym 9723 na studiach stacjonarnych) na 45 kierunkach i 120 specjalnościach. Rekrutacja potrwa do 8 lipca.


Uczelnia uruchamia w tym roku trzy nowe kierunki: mechatronika na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, fizyka techniczna (trzy specjalności: modelowanie komputerowe, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe oraz energetyka jądrowa)
i technologia chemiczna – oba na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Nowe kierunki
studiów prowadzone będą jako studia pierwszego stopnia, inżynierskie.

Studia na kierunku mechatronika pozwolą osiągnąć solidne wykształcenie w zakresie: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania. Ponadto absolwenci będą posiadali umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Będą mogli uczestniczyć w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Podstawowym celem nauczania na specjalności modelowanie komputerowe na kierunku fizyka techniczna jest przygotowanie absolwenta w zakresie nauk technicznych i nowoczesnych technologii informatycznych. Tendencje na rynku pracy, a w szczególności w pracy badawczej i naukowej, wskazują, że poszukiwani będą młodzi ludzie o wykształceniu synergicznie łączącym gruntowną wiedzę i zrozumienie przyrody z praktycznie opanowanym warsztatem informatycznym. Wiedza i umiejętności, które posiądą w trakcie tych studiów, mogą być wykorzystane w dziedzinach pokrewnych, jak biofizyka, nanotechnologia czy inżynieria materiałowa, natomiast opanowane metody matematyczne i komputerowe – także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie czy socjologia.

5 maja w rektoracie odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowym kierunkom i specjalnościom studiów na Uniwersytecie Śląskim. Prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz zachęcał do wybierania nowych kierunków, takich jak: mechatronika, fizyka techniczna, technologia chemiczna czy biofizyka i fizyka medyczna
5 maja w rektoracie odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowym kierunkom i specjalnościom studiów na Uniwersytecie Śląskim. Prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz zachęcał do wybierania nowych kierunków, takich jak: mechatronika, fizyka techniczna, technologia chemiczna czy biofizyka i fizyka medyczna

Głównym celem kształcenia na kierunku fizyka techniczna o specjalności nowoczesne materiały i techniki pomiarowe jest przygotowanie absolwenta posiadającego solidną wiedzę z podstaw fizyki, matematyki, chemii i informatyki, połączone ze znajomością własności nowoczesnych materiałów oraz stosowaniem metod pomiarowych wykorzystujących osiągnięcia fizyki. Student uzyska nie tylko wiedzę z zakresu fizyki i wybranych zagadnień zastosowań fizyki, ale także podstawowe wiadomości z dziedziny technologii wytwarzania nanomateriałów, materiałów funkcjonalnych, membran, struktur niskowymiarowych, ciekłych kryształów oraz nanostruktur w zastosowaniach biologicznych, jak również wiedzę niezbędną do stosowania nowoczesnych systemów pomiarowych, ich automatyzacji oraz analizy ich wyników.

Specjalność energetyka jądrowa przygotowuje do podjęcia pracy w przemyśle i w instytutach badawczych, związanych z planowanym wybudowaniem w Polsce elektrowni jądrowych oraz w przedsiębiorstwach towarzyszących. Absolwent tej specjalności, oprócz elementarnych wiadomości z zakresu zagadnień fizyki (szczególnie fizyki jądrowej), będzie posiadał wiedzę przydatną przy obsłudze urządzeń jądrowych stosowanych w przemyśle, szpitalach, radiologicznej ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, reaktorach i elektrowniach jądrowych krajowych oraz zagranicznych. Ponadto znajomość prawa atomowego i aktów wykonawczych umożliwi absolwentom podjęcie pracy w jednostkach nadzoru jądrowego.

 

STUDIA STACJONARNE

Nowe specjalności/programy studiów – studia I stopnia:

 • na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, na kierunku technologia chemiczna, specjalności: zielona chemia i czyste technologie oraz technologia nieorganiczna i organiczna;
 • na Wydziale Filologicznym, na kierunku filologia specjalność filologia germańska: program tłumaczeniowy w zakresie języków specjalistycznych oraz na kierunku filologia specjalność filologia klasyczna: program filologia grecka i łacińska.

Nowe specjalności/programy studiów – studia II stopnia:

 • na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, na kierunku pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne;
 • na Wydziale Nauk Społecznych, na kierunku socjologia, specjalność praca socjalna i ekonomia społeczna;
 • na Wydziale Filologicznym, kierunku filologia, specjalność: filologia klasyczna, programy: filologia łacińska, filologia grecka, filologia grecka i łacińska oraz na kierunku filologia, specjalność: filologia słowiańska, program przekład w komunikacji międzykulturowej.

Nowe specjalności studiów – studia jednolite magisterskie:

 • na Wydziale Artystycznym, na kierunku grafika, specjalności: komunikacja wizualna i grafika artystyczna oraz grafika wydawnicza i artystyczna.

Nowy poziom studiów

 • na Wydziale Nauk o Ziemi, II stopień studiów na kierunku geofizyka.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Nowe specjalności/programy studiów – studia II stopnia

 • na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, na kierunku pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne;
 • na Wydziale Filologicznym, na kierunku filologia, specjalność język rosyjski, program język biznesu.

Nowe specjalności studiów – studia jednolite magisterskie

 • na Wydziale Teologicznym, na kierunku teologia, specjalność ogólna;
 • na Wydziale Artystycznym, na kierunku grafika, specjalności: komunikacja wizualna i grafika artystyczna oraz grafika wydawnicza i artystyczna.

 

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Szymala, Agnieszka Sikora