Były premier Leszek Miller mówił o wyzwaniach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
Wykład Leszka Millera na Wydziale Nauk Społecznych

Wyzwania polskiej prezydencji w Unii Europejskiej

Były premier RP Leszek Miller 11 maja wygłosił wykład na temat wyzwań stawianych polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.


Leszek Miller w swym wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na zmianę priorytetów naszego przewodnictwa w UE na przestrzeni ostatniego roku. Według niego Polska powinna skupić się na stworzeniu, w kooperacji z Republiką Federalną Niemiec, centrum dystrybucyjnego surowców energetycznych (umiejscowionego w Szczecinie), dążyć do modyfikacji postanowień z Maastricht dotyczących wspólnej polityki walutowej oraz do zwiększenia nakładów na edukację. Zwracał również uwagę na konieczność opracowania scenariuszy reakcji na sytuację konfliktów w północnej Afryce.

Zdaniem byłego premiera Polska powinna wszcząć zamrożoną do tej pory dyskusję na temat stopnia integracji państw w ramach wspólnot. Miller podkreślał, iż Unia powinna dążyć do zwiększenia stopnia powiązań między krajami – aż do osiągnięcia idei Stanów Zjednoczonych Europy. Ściślejsza integracja w jego opinii jest konieczna w kontekście postępującej globalizacji i powstawania nowych potęg ekonomicznych, do których pretendują obecnie oprócz Chin – Indie i Brazylia. Według prelegenta etap dominacji wizjonerskich idei w ramach Unii przeminął, jednakże, pomimo wielu kontrowersji, zagadnienie integracji powinno być nadal żywo dyskutowane.

Leszek Miller podkreślał w swym wystąpieniu szczególną wagę przyszłego rozszerzenia UE o kolejną piątkę państw, mianowicie: Chorwację, Turcję, Islandię, Macedonię oraz Czarnogórę. Według niego Unia musi się dobrze przygotować do kolejnych poszerzeń, szczególnie, iż budzą one dość duże kontrowersje dotyczące różnic wyznaniowych, odmienności kulturowych, zacofania ekonomicznego związanych z tym koniecznych wydatków ze strony wspólnoty UE. Szczególnie bolesny – w kontekście obecnego kryzysu finansowego – jest aspekt finansowy takiego rozszerzania.

Po wykładzie publiczność miała okazję zadać pytania. Wśród poruszanych problemów pojawiły się m.in. kwestie stosunku premiera wobec dążenia Ślązaków do autonomii, przyszłości integracji z UE odmiennej kulturowo Turcji.

Spotkanie z Leszkiem Millerem zorganizowane zostało przez Samorząd Studencki oraz RSS WNS.

 

Autorzy: Magdalena Marzec
Fotografie: Agnieszka Szymala